Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej rusza I edycja ogólnopolskich, bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony. 

Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić. Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży, przy ulicy Polowej 12, numer telefonu: 261-385-722 oraz na stronie internetowej: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet.