W niedzielne popołudnie 18 grudnia 2016 r. po raz drugi Koło Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej we współpracy z miejscową szkołą zorganizowało wigilię wiejską.

Na tę doniosłą uroczystość przybyli mieszkańcy wsi Pęchratka Polska i Rynołt oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, władze Gminy Szumowo – Wójt Jarosław Cukierman, Sekretarz Hanna Szabłowska, Skarbnik  Halina Dmochowska, ksiądz Marcin Ołtarzewski wikariusz Parafii w Szumowie, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie – Dyrektor Sławomir Śledziewski, Pani Justyna Gwardiak.


Na początku uczniowie szkoły przedstawili Jasełka w pięknej świątecznej scenerii. Następnie głos zabrali przybyli goście. Wręczono również nagrody laureatom szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Ozdoba Bożonarodzeniowa”, ufundowane przez Wójta Gminy Szumowo. Zaś wszystkie dzieci otrzymały świąteczne czekoladki od Pana Starosty Powiatu Zambrowskiego. Ksiądz wikariusz odmówił modlitwę wigilijną, po czym nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do stołu i kosztowali wyśmienite potrawy wigilijne przygotowane przez członkinie KGW. Przy wtórze kolęd, w uroczystej atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spotkało się kilka pokoleń mieszkańców oraz wszyscy wspierający tę lokalną inicjatywę.

Wydarzenie to jest jednym z cyklu działań zainicjowanych przez zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej w ramach projektu "Z apetytem na życie", dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w Zambrowie.