Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza   seniorów na wieczorek karnawałowy, który odbędzie się 28 stycznia 2017 r. (sobota) od godz. 18.00.
Odpłatność 35 zł od osoby.
W programie koncert Zespołu Folklorystycznego i Kapeli Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie.
Zapisy i szczegółowe informacje w GOK Szumowo, tel. 86 4769294 lub 609238471.