Najbliższe szkolenie 15.02.2017 - GOK Szumowo godz. 10.00

1. Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie i metody zapobiegania pojawienia się ASF.
2. Integrowana Ochrona Roślin.

Dodatkowo w szkoleniach wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Inspektora Weterynarii, Powiatowego Biura ARiMR w Zambrowie i firma Chemirol.