Opracowane materiały informacyjno-promocyjne - plakaty i ulotki nt. profilaktyki grypy do pobrania na stronie internetowej oraz „facebook-u” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku :
1. Jak się ustrzec grypy. Zalecenia praktyczne (umieszczono na stronie WSSE jako  informacja)

 

2. Profilaktyka grypy. Zalecenia praktyczne (do pobrania ze strony w formie plakatu lub ulotki)

 

3. Profilaktyka grypy. Różnice między przeziębieniem a grypą (umieszczono na „facebook-u” WSSE w Białymstoku)