Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, Zespół Szkół w Szumowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej zapraszają na spotkanie z dr Łukaszem Lubicz Łapińskim- historykiem, pracownikiem IPN-u.
Tematem spotkania będzie: Rozwój osadnictwa na północnym Mazowszu. 
Wykład odbędzie się 16.02.2017r.  o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Szumowie. 
 
                                                                         Serdecznie zapraszamy!