grafika - ulotkaW dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością sportową, społeczną, edukacyjną i kulturalną osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów - konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Informacje dodatkowe: 

Informacje o kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” na stronie MRPiPS

Ulotka „Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?” (PDF, 832kB)

Film „Bezpieczny i Aktywny Senior”