Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym ph.” Zajączek Wielkanocny” przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Prace należy składać do dnia 27 kwietnia 2017 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, ul. XXX-lecia 2, 18-305 Szumowo.
Jury, powołane przez organizatora, przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, staranność i estetykę wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość i wykorzystanie symboli Wielkanocnych.
Każdy z uczestników może oddać na konkurs tylko jedna pracę, wykonaną dowolną techniką (forma przestrzenna).
Każda praca powinna zawierać następujące informacje:


METRYCZKE:

  1. imię i nazwisko autora,
  2. klasa,
  3. szkoła,
  4. opiekun,
  5. telefon kontaktowy.

O terminie wernisażu i wręczeniu nagród organizator poinformuje telefonicznie oraz na stronie GOK.
Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie automatycznie przechodzą na własność organizatora.