zdjęcie przedstawiające długopis i polskie czcionkiGminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Biblioteka Gminna w Szumowie zapraszają wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie o tytuł „Mistrza Ortografii 2017r.”, który odbędzie się 28 kwietnia ( piątek) o godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

Konkurs będzie przeprowadzony dla następujących kategorii wiekowych:

I grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
II grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum,
III grupa – uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu ( załącznik nr 1)
Zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

 Załącznik nr 1 -  regulamin gminnego konkursu ortograficznegoo tytuł mistrza ortografii 2017