Zdjęcie Wójta Jarosława Cukierman z prezydentem Andrzejem Dudą.W poniedziałek 29 maja 2017 roku Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił na tę uroczystość około 250 przedstawicieli władz samorządowych z całego kraju. W spotkaniu wzięli udział m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Z naszego powiatu zaproszenie otrzymał również Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski.

 

Święto to obchodzone corocznie 27 maja zostało uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Upamiętnia pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory na szczeblu lokalnym, które odbyły się właśnie 27 maja 1990 roku.

Pan Prezydent Andrzej Duda wyraził wdzięczność za trud wkładany w codzienną,  jakże niełatwą pracę. Podziękował za służbę pełnioną codziennie dla społeczności gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, która to służba, jak zauważył, ma swoje i blaski, i cienie. Sukces władz samorządowych wynika bowiem ze współpracy z mieszkańcami i wsparcia dla oddolnych inicjatyw społecznych. Zaznaczył, iż to właśnie samorządowcy są najbliżej społeczności lokalnej, którą reprezentują na wyższych szczeblach władzy, a „ogromnym zadaniem władzy centralnej jest stworzyć takie warunki, żeby samorządy mogły lepiej funkcjonować i w pełni rozwinąć skrzydła”- powiedział Prezydent RP.

Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz budowy samorządności w Polsce.

Spotkanie zakończyło się obiadem w ogrodzie prezydenckim, z którego pochodzi część zdjęć.