Zdjęcie delegata z Urzędu Gminy Szumowo w na posiedzeniu komisji w Sejmie RP.Mimo braku deklaracji finansowej ze strony Zarządu Powiatu Zambrowskiego na rzecz budowy targowicy w miejscowości Ostrożne Wójt Gminy Szumowo nie ustaje w dążeniu do wykonania tej inwestycji.

Zakres inwestycji obejmowałby:

Planowane obiekty:
1) Hala wielofunkcyjna, ogrzewana, 1 kondygnacja (dom aukcyjny, wystawy, pokazy itp.),
2) Budynek administracyjno-socjalny, ogrzewany, 1 kondygnacja (biura, gabinet lekarza weterynarii, WC itp.),
3) Budynek gospodarczy, nieogrzewany, 1 kondygnacja (garaż, magazyn sprzętu itp.),
4) Wiaty dla zwierząt (powierzchnia zadaszona).

            W dniu 07.06.2017 roku pracownicy Urzędu Gminy Szumowo Pan Krzysztof Bobkowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Pan Zenon Jastrząb uczestniczyli na zaproszenie Kancelarii Sejmu RP w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
           W imieniu Wójta złożyli wniosek o to, by na budowę takich obiektów zabezpieczono pieniądze w programach walki z ASF (afrykański pomór świń), gdyż to niekontrolowany obrót trzody może przyczynić się do powstania nowych ognisk choroby.      
           Wójt Gminy Szumowo zamierza złożyć wniosek do programu PROW Województwa Podlaskiego w operacji pod nazwą: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

           Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2017 roku.

           Wójt Gminy Szumowo zwrócił się do wszystkich samorządowców powiatu zambrowskiego, by zadeklarowali na sesji w formie uchwał inwestycyjnych czy wspomogą planowaną inwestycję i w jakiej wysokości.

           Niestety Zarząd Powiatu Zambrowskiego mimo wcześniejszych deklaracji odmówił udzielenia pomocy. Pomimo wniosku jednego z radnych Powiatu na ostatniej sesji nie poparto budowy targowicy w Ostrożnem.

           Pozostałe samorządy deklarują, że podejmą dyskusję na najbliższych sesjach rad gmin.

 

W załączeniu:
1) Wniosek do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) Koncepcja Zagospodarowania terenu pod realizację targu rolnego.