Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 20-06-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c" objętych PROW na lata 2014-2020.
Miejsce szkolenia:

Podlaski Oddział Regionalnego ARiMR w Łomży
ul. Nowa 2 SALA 107 - godz. 10,00

Szkolenie dedykowane jest mieszkańcom oraz doradcom rolnym powiatów: ŁOMŻYŃSKI, KOLNEŃSKL ZAMBROWSKI

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia 10:00 - 13:00 Omówienie bloków tematycznych
1. Podstawy prawne ubiegania się i wypłaty pomocy.
2. Zasady ubiegania się o pomoc;
- definicja beneficjenta,
- 2akres i wysokość wsparcia,
- koszty kwalifikowalne,
3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;
- wniosek o przyznanie pomocy,
- załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
- wnioski o płatność wraz z załącznikami
4. Zasady wypłaty pomocy.

Lp. Termin szkolenia 6.2 (ASF); 4.1 (obszar a, b, c) Miejsce szkolenia DEDYKOWANE POWIATOM

  • 1 2017.06.19 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok BIAŁOSTOCKI, SOKOLSKI, MONIECKI
  • 2 2017.06.20 Podlaski Oddział Regionalny ARiMR w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża ŁOMŻYŃSKI, KOLNEŃSKI, ZAMBROWSKI
  • 3 2017.06.21 Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6, 16-300 Augustów AUGUSTOWSKI, GRAJEWSKI, SUWALSKI, SEJNEŃSKI
  • 4 2017.06.22 Biuro Powiatowe ARiMR, w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski BIELSK PODLASKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI, WYSKOKMAZOWIECKI