Zdjęcie radiotelefonów HyteraNowe radiotelefony dla jednostek OSP w Srebrnej, Pęchratce Polskiej i Łętownicy.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej, Pęchratce Polskiej i Łętownicy otrzymali nowe radiotelefony. Każda z wymienionych jednostek otrzymała po 2 nowe radiotelefony cyfrowo-analogowy firmy Hytera PD565.

Sprzęt ten został zakupiony w ramach udzielonej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Umowa została zawarta 24 maja 2017 roku w Białymstoku.

Radiotelefony zostały oficjalnie przekazane przez Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana na ręce Naczelników jednostek OSP ze Srebnej, Pęchratki Polskiej i Łętownicy, podczas zawodów sportowo-pożarniczych które odbyły się 25 czerwca 2017 r. w Łętownicy.