Zdjęcie z podpisania umowy.W dniu 3 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano umowę na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynku OSP w Srebrnym Borku”.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska. Ze strony dotującego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Piotr Dzierżanowski. Podczas podpisywania umowy obecny był także Członek Carządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 15 maja 2017 roku zapytania ofertowego na wykonanie „Modernizacji budynku OSP w Srebrnym Borku” wyłoniona została firma BALIK Budownictwo Dariusz Balik. Roboty budowlane obejmować będą termomodernizację budynku remizy strażackiej tj. docieplenie ścian budynku w części istniejącej i w części nowo-budowanej, docieplenie stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę drzwi garażowych, naprawę rynien i rur spustowych, montaż membrany, przemurowanie kominów z cegieł, położenie izolacji dachowej, naprawa elementów konstrukcyjnych. Termin realizacji całości zamówienia ustalony został od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 5 września 2017 roku.

Wysokość dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla Gminy Szumowo opiewa na kwotę 52.643,26 zł. To już kolejne wsparcie finansowe udzielone przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Wcześniej Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku do realizacji dwóch przedsięwzięć:

1). „Zagospodarowanie zielenią trzech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”. Koszty realizacji tego zadania wyniosł 16.018,00 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 11.162,00 zł. Zakupiono drzewa gatunku klon purpure globe i robinia pseudoakacja o podobnej wysokości zaszczepienia korony i podobnym pokroju. W wyniku realizacji zadnia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako zachowanie środowiska przyrodniczego w dobrym stanie poprzez nasadzenia nowych drzew oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców. Zakończenie zadania nastąpiło 20 maja 2016 roku;

2). „Zagospodarowanie zielenią czterech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”. Koszty na realizacje tego zadania wyniosły 15.434,87 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 14.926,52 zł. Zakupiono drzewa gatunku robinia pseudoakacja, jodła kaukaska, śniegowiec wirginijski, głóg dwuszyjkowy, buk pospolity, magnolia gwiaździsta, jarząb pospolity, judaszowiec kanadyjski, dąb szypułkowy, lilak, syringa vulgaris, krzewuszka cudowna, weigela rumba, kalina pachnąca, pęcherznica kalino listna, hortensja, forsycja żółta, dereń jadalny. Powierzchnia zadrzewienia wynosiła 1950 m2. W wyniku realizacji zadnia osiągnięto poprawę wyglądu estetycznego otoczenia, stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji. Zakończenie zadania nastąpiło 1czerwca 2017 roku.

Ponadto należy przypomnieć, iż WFOŚiGW w Białymstoku aktywnie uczestniczył w organizacji Dożynek Wojewódzkich w Szumowie w dniu 28 sierpnia 2016 roku.