Zdjęcie z budowy przecisku technologicznego przez drogę ekspresową S8.Sukcesem zakończyły się trwające od kilku miesięcy negocjacje w sprawie przecisku pod drogą ekspresową S8. Przypomnijmy, iż podczas projektowania drogi S8 pominięto potrzebę realizacji przejść technologicznych. Teraz dzięki pozytywnej opinii generalnego wykonawcy jak również GDDKiA w Białymstoku, Szumowo uzyska "połączenie" z miejscowościami położonymi po drugiej stronie drogi ekspresowej.

 

Zakresem prac objęto budowę jednego odcinka sieci wodociągowej i dwóch kanalizacyjnych w trzech przejściach technologicznych pod drogą krajową S8 w miejscowości Szumowo. Na tych odcinkach zostaną wykonane 3 przewierty sterowane z rur PE HD 160, DN 200, DN 250 o długości 262,0 m każdy. Przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu ruszyły już prace przy realizacji tak ważnego dla całej gminy przedsięwzięcia.

Przeciski wykonane będą specjalną metodą tłoczenia tzw. metodą sterowaną. Metodą przewiertów sterowanych najczęściej wykonuje się przewody kanalizacyjne i kolektory. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocą żerdzi prowadzących z zadanym spadkiem i kierunkiem aż do komory odbiorczej gdzie następuje demontaż żerdzi. Następny etap to poszerzanie otworu do żądanej średnicy pozwalającej na instalację rur. W miarę poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze odbiorczej. Etap trzeci i ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicą ślimakową w rurze stalowej. Łatwość wykonania przewiertów, jak również niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powodują że, przewierty sterowane stosowane są do realizacji małośrednicowych kanałów i przykanalików grawitacyjnych pod zatłoczonymi ulicami.
Zaprojektowany wodociąg będzie służył dla zaopatrzenia w wodę projektowanych obiektów znajdujących się po drugiej stronie drogi krajowej jak również dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych.

Wykonane przeciski w przyszłości będą służyły do przeprowadzenia do miejscowości położonych za trasą S8 planowanej kanalizacji, wodociągu i gazu.

Brak tych przejść technologicznych utrudniałby w znacznym stopniu inwestycje na następne 10 lat, gdyż tyle wynosi okres gwarancji budowanej drogi ekspresowej S8.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.