Zdjęcie uczestników gry terenowej "Ostatnia bitwa 18 Dywizji" w dniu 13 września 2017 roku.W dniu 13 września 2017 roku o godzinie 12:00 odbyła się gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 Dywizji”. Do rywalizacji stanęło 5 drużyn ze szkół podstawowych z gminy Szumowo i Andrzejewo tj. Szkoła Podstawowa w Szumowie, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonia oraz 2 drużyny ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie w tym klasa gimnazjalna. 

Impreza zorganizowana była w ramach obchodów patriotyczno – religijnych 78 Rocznicy Bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w dniach 12–13 września 1939 roku, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

   W ramach gry terenowej młodzież miała okazję do uczestnictwa w „żywej” lekcji historii. Motywem przewodnim zabawy było w sposób nietypowy i atrakcyjny pokazanie poszczególnych wydarzeń z całego dnia bitwy, stoczonej we wrześniu przez 18 Dywizję Piechoty, 78 lat temu. Pięcioosobowe grupy poruszały się rowerami wraz z opiekunami od punktu do punktu przy wykorzystaniu map. W każdym punkcie musiały wykonać określone zadania, np. bieg przez opony, rzut granatem, udzielenie pierwszej pomocy, użycie wykrywacza metalu do znalezienia łusek czy przeniesienie rannego na noszach. Trasa gry zaczynała się przy byłej Szkole Podstawowej w Łętownicy, a kończyła w Andrzejewie. Na starcie imprezy obecni byli m.in. wójt Gminy Andrzejewo Pan Michał Rutkowski, wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska i skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska, którzy gorąco dopingowali wszystkim uczestnikom zabawy.

   W końcowej kwalifikacji wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie – klasa gimnazjalna. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Skład drużyny ze Szkoły Podstawowej w Szumowie był następujący:
- Paweł Bączyk,
- Michał Bobkowski,
- Piotr Słowicki,
- Sebastian Nowak,
- Adam Świerżewski. 
Opiekunami grupy byli: Pani Katarzyna Dmochowska i Pan Zbigniew Komor.

   Przypominamy, iż główne obchody 78. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem odbędą się 17 września 2017 r. od godz. 9.15 w Łętownicy, a następnie w Andrzejewie. ZAPRASZAMY.