Zdjęcie uczestników rajdu rowerowego pt. "Młodzi Pamiętają" w dniu 14 września 2017 roku. W dniu 14 września 2017 roku odbył się rajd rowerowy pod hasłem „Młodzi Pamiętają”, jako gwieździsty rajd rowerowy dla młodzieży szlakiem bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem, połączony z lekcją historii w terenie.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman.

   

   Impreza spotkała się z dużą aprobata społeczną jako lokalne i niezwykłe wydarzenie. Punktualnie o godzinie 13:00 pomimo niesprzyjającej aury pogodowej licznie stawili się uczestnicy zabawy, w tym młodzież szkolna z terenu gmin Szumowo, Andrzejewo i Zambrów. Osoby uczestniczące w rajdzie rowerowym uczcili w ten sposób tragiczne wydarzenia z września 1939 roku jakie rozegrały się na terenie obecnych dwóch gmin – Szumowa i Andrzejewa.

   Według założeń organizatorów impreza miała być lekcją historii, patriotyzmu i służyć integracji lokalnej społeczności. Rajd rozpoczął się od zapalania zniczy w mauzoleum na cmentarzu w Andrzejewie. Później uczestnicy przeszli do tamtejszego kościoła, w którym odbyła się wystawa zdjęć historycznych związanych z bitwą. Następnie rowerami w eskorcie policji i straży pożarnej udali się do Łętownicy pod pomnik upamiętniający poległych w walce we wrześniu 1939 roku polskich żołnierzy – tam odbyła dalsza cześć lekcji, którą poprowadziła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pani Ewa Warszawin. Uczestnicy z uwagą wysłuchali prelegentki, gdyż później za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali nagrody.

   Zwieńczeniem rajdu było wspólne ognisko i poczęstunek przygotowany przez Gminę Szumowo z ogromnym wsparciem mieszkańców Łętownicy.

  Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman serdecznie dziękuje służbom mundurowym, opiekunom, przedstawiecielom Gminy Andrzejewo oraz mieszkańcom Łętownicy za współpracę przy organizacji gwieździstego rajdu rowerowego szlakiem bitwy połączonego z lekcją historii w terenie.

   Rajd odbył się jako impreza towarzysząca w ramach obchodów uroczystości patriotyczno–religijnych poświęconych 78 Rocznicy Bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w dnia 12-13 września 1939 roku. Główne uroczystości zaplanowano w niedzielę 17 września 2017 roku od godziny 9:15 przy pomniku w Łętownicy.


Zapraszamy do obejrzenia galerii.