Zdjęcie z wręczenia nagród za zajęcie II miejsca w konkursie na drewniany zabytek wiejskiego budownictwa w muzuem wsi w Ciechanowcu.W niedzielę 17 września 2017 roku w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej XIII edycji „Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim” w 2017 roku. Konkurs organizowany był wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Organizatorzy postawili sobie za cel wyróżnienie mieszkańców i instytucji naszego regionu szczególnie dbających o wiejskie, drewniane budownictwo dawnego Podlasia.

Do konkursu zgłoszonych zostało ogółem 41 budynków, które powstały przed 1956 rokiem. Największa grupę stanowiły budynki mieszkalne, zgłoszono również budynki gospodarcze takie jak stodoły, spichlerze, budynki inwentarskie, a także 2 kuźnie, suszarnię tytoniu, wiatrak oraz budynek dawnej szkoły.

            Na uroczystym przyznaniu i wręczeniu nagród obecni byli przedstawiciele naszych lokalnych władz samorządowych Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz Sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska, którzy z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego odebrali dyplom i nagrodę pieniężną za zajęcie II miejsca w konkursie.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych budynków:

            Jury konkursu uhonorowało pierwszym miejscem dwa obiekty: wiatrak typu holenderskiego w Aulokowszczyźnie (gm. Korycin), oraz zagrodę we wsi Soce (gm,. Narew). Dwie drugie nagrody przyznano dla budynku mieszkalnego w Szumowie przy ulicy Wyzwolenia oraz dla domu w Socach (gm. Narew). Trzecią nagrodę przyznano aż sześciu zgłoszonym do konkursu obiektom: budynkowi mieszkalnemu w Kobyle (gm. Perlejewo), spichlerzowi w miejscowości Wołońce (gm. Puńsk), suszarni tytoniu we wsi Podchoinki (gm. Rajgród), zagrodzie złożonej z domu, stodoły, spichlerza oraz drewutni w miejscowości Marchelówka (gm. Janów) oraz dwóm budynkom mieszkalnym w Budzie Ruskiej (gm. Krasnopol) i Siemianówka (gm. Narewka).

Przyznano także dwa wyróżnienia dla budynków mieszkalnych w Nurcu (gm. Boćki) oraz Trześciance (gm. Narew).