Zdjęcie budowy budynku przedszkola w Szumowie.Na odbytym w dniu wczorajszym (04.10.2017r.) posiedzeniu, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania 3 projekty w tym największy złożony przez gminę Szumowo projekt budowy stołówki i budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

Nie czekając na podpisanie umowy roboty budowlane zostały rozpoczęte w minione wakacje. Ryzyko opłaciło się, gdyż na chwilę obecną wykonany już jest stan surowy budynku stołówki i przedszkola.

Przypomnijmy, iż zakres robót objętych projektem obejmuje budowę budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej, doziemną instalację elektryczną, utwardzenie terenu oraz budowę i ogrodzenie placu zabaw. Budynek składać się będzie z przedszkola tj. z 5 sal lekcyjnych dla dzieci, nowej stołówki dla łącznej liczby ok. 100 osób, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym, kuchennym, technicznym i urządzeniami towarzyszącymi. Wyżej wymienione prace wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma Merox Rokicki, Mężyński s.c. Termin realizacji całości zamówienia został ustalony na lipiec 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 4.806.852 zł. Po odbytym przetargu wartość przedsięwzięcia opiewa na sumę 3.276.213 zł. Z kolei dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego LGD „Brama na Podlasie” wyniesie 1.824.944 zł.

Mieszkańcy gminy długo czekali na taką inwestycję jak budowa stołówki przy szkole i przedszkolu. Pamiętać należy, iż w 2018 roku gmina zobowiązana jest zapewnić miejsca w przedszkolu dla 3 i 4-latków. Stołówka zaś z pełnym zakresem świadczeń zapewni wyżywienie dla wszystkich chętnych dzieci już od września przyszłego roku.