Zdjęcie z uroczystośći z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gminie Szumowo, szkoła podstawowa w Srebrnej.W dniu 13 października 2017 roku na terenie naszej gminy odbyły się uroczystości z okazji święta Edukacji Narodowej, zwane potocznie Dniem Nauczyciela. Choć w tym roku nauczyciele oraz pracownicy oświaty świętują w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uroczystości odbyły się dzień wcześniej. Uroczyste akademie odbyły się we wszystkich szkołach na terenie gminy Szumowo.


Najwcześniej świętować rozpoczęła społeczność Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej, gdzie po krótkim wprowadzeniu Pani Dyrektor Grażyny Kaczorowskiej uczniowie zaprezentowali uroczyste przedstawienie na cześć nauczycieli i pracowników oświaty. Obecna podczas gali Sekretarz Gminy Pani Hanna Szabłowska w imieniu Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana wręczyła pani Teresie Jarząbek Nagrodę Wójta Gminy Szumowo za całokształt pracy dydaktycznej rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także złożyła życzenia całemu szanownemu gronu pedagogicznemu w dniu ich święta. W dniu dzisiejszym do społeczności szkolnej przyjętych zostało oficjalnie 5 pierwszaków.

Na uroczystości w Szkole Podstawowej w Srebrnej przybył osobiście Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman. Zgromadzonych przywitała Pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Helena Cekało. Uczniowie przedstawili bogaty program słowno-muzyczny dedykowany nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie głos zabrał Wójt Jarosław Cukierman, który życzył wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty sukcesów zawodowych i osobistych, spełnienia upragnionych celów oraz satysfakcji i uznania społecznego za pracę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Po przemówieniu wręczył Pani Dyrektor Małgorzacie Helenie Cekało Nagrodę Wójta Gminy Szumowo za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz znaczące efekty w działalności społecznej na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W trakcie uroczystości odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podniosła atmosfera gościła także podczas akademii zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Szumowie, gdzie uczniowie przygotowali uroczysty apel poświęcony nauczycielom oraz pracownikom szkoły. W trakcie uroczystości głos zabrała Skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska, która w imieniu Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana, złożyła na ręce Pani Dyrektor Bożeny Katarzyny Kosobudzkiej kwiaty i list wójta z podziękowaniami dla nauczycieli i pracowników oświaty za trud i poświęcenie włożone w edukację dzieci i młodzieży oraz za przewodnictwo w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.