Zdjęcie z zebrania w Srebrnej gmina Szumowo - zawiązanie Koła Gospodyń Wiejskich.W dniu 17 października 2017 roku zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich ze Srebrnej. Aktywność Koła rozpoczęła się od spotkań koleżeńskich i przerodziła się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

 


Panie z KGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. Bogactwo działań, które można czerpać z tradycji: kulinaria, rękodzieło, działania artystyczne  stanowią niejako gotowe „menu” działań Koła. Priorytetem jest jednak aktywność sama w sobie, która pozwala realizować się członkiniom Koła. Źródłem inspiracji będzie na pewno dorobek kultury podlaskiej to jest popularyzacja kultury regionalnej, potraw oraz rękodzieła. Organizowane uroczystości służyć będą integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, zacieśniać więzi międzypokoleniowe.

Te pełne pasji i energiczne kobiety będą realizować szereg działań skierowanych nie tylko do członkiń swojego Koła, ale również do całej społeczności wsi Srebrna i Gminy Szumowo.