Logo Fundacji Orange.Udało się!
Pęchratka Polska - jesteśmy jedną z 26 lokalizacji w całej Polsce, która została laureatem 3. edycji programu Pracownie Orange i otrzymamy od Fundacji Orange nowoczesną, multimedialną świetlicę dla swojej okolicy.

I w tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam ją zdobyć, czyli za dziesiątki tysięcy głosów wsparcia podczas internetowego plebiscytu.

Aby znaleźć się w gronie laureatów, musieliśmy zwycięsko przejść przez 2 etapy programu. W ramach pierwszego etapu, który trwał do połowy września, nasza grupa inicjatywna zgłosiła pomysł na Pracownię. Następnie, spośród 211 nadesłanych zgłoszeń wybrano 63, które przedstawiły najciekawszą i najbardziej różnorodną ofertę zajęć dla wszystkich grup społecznych ze swojej okolicy. Wyłonione w ten sposób lokalizacje zostały zakwalifikowane do kolejnego, decydującego etapu, którym był plebiscyt internautów.

Było o co walczyć!
Nową pracownię Fundacja Orange wyposaży w meble i nowoczesny sprzęt multimedialny o łącznej wartości 30 000 zł: komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4 z zestawem gier i drukarkę. Ponadto liderzy zwycięskich grup przez dwa lata będą aktynie wspierani przez Fundację w realizowaniu swoich pomysłów na zajęcia dla wszystkich mieszkańców swojej okolicy.
W Pracowni organizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Prowadzone będą także zajęcia komputerowe dla seniorów. W ofercie Pracowni planujemy także zajęcia artystyczne, edukacyjno-rozwojowe, a także warsztaty międzypokoleniowe integrujące społeczności lokalne.
Fundacja Orange ułatwia coraz większej liczbie mieszkańców małych miast i wsi dostęp do nowych technologii oraz tworzy miejsca nowoczesnej edukacji i przestrzeń do wspólnych działań lokalnych społeczności.

Poniżej link zawierający informację o liście zwycięzców:
https://pracownieorange.pl