Zdjęcie z podpisania dofinansowaniaDnia 4 października 2017 roku na posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekt budowy nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgłoszony przez gminę Szumowo należący do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.

 

W dniu 15 listopada 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Panem Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska, natomiast ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pani Anna Naszkiewicz.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 4.806.852 zł. Po odbytym przetargu wartość przedsięwzięcia opiewa na sumę 3.276.213 zł. Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.249.966 zł.

Gminne Przedszkole w Szumowie spełnia bardzo istotną rolę w życiu naszej społeczności gminnej zapewniając naszym najmłodszym pociechom profesjonalna opiekę i edukację. Dzięki budowie nowego przedszkola znacznie podniesiony zostanie poziom jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo, co zapewni odpowiedni standard infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej m.in. przygotowano zaplecze socjalno-bytowe dla dzieci i nauczycieli, dodatkowo utworzonych zostanie 25 nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz co ważne przedszkole dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nie czekając na podpisanie umowy roboty budowlane zostały rozpoczęte w minione wakacje. Ryzyko opłaciło się, gdyż na chwilę obecną wykonany już jest stan surowy budynku stołówki i przedszkola.

Przypomnijmy, iż roboty budowlane obejmować będą budowę budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej, doziemną instalację elektryczną, utwardzenie terenu oraz budowę i ogrodzenie placu zabaw. Budynek składać się będzie z przedszkola tj. z 5 sal lekcyjnych dla dzieci, nowej stołówki dla łącznej liczby ok. 100 osób, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym, kuchennym i technicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Termin realizacji całości zamówienia został ustalony na lipiec 2018 roku.

Mieszkańcy gminy długo czekali na taką inwestycję. Pamiętać należy, iż w 2018 roku gmina zobowiązana jest zapewnić miejsca w przedszkolu dla 3 i 4-latków. Stołówka zaś zapewni wyżywienie dla wszystkich chętnych dzieci już od września przyszłego roku.