Pani Kierownik i Pracownikom

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

 

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Szumowo 

Jarosław Cukierman