Zdjęcie z budowy chdznika w Wyszomierzu Wielkim.Jedną z wielu inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Szumowo, a zarazem bardzo istotną bo poprawiającą bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz estetykę miejscowości jest budowa chodnika w Wyszomierzu Wielkim.

 

 

Prace rozpoczęły się pod koniec września br., niestety niekorzystne warunki pogodowe spowodowały opóźnienie prac budowanych, których to zakończenie planuje się na 20 grudnia 2017 r.Obecnie zaawansowanie prac wynosi ok. 65 % chodnika. Prace te obejmują między innymi rozbiórkę starego chodnika, przygotowanie podłoża pod budowę, wykonanie podsypek, podbudowanie ław betonowych, zagęszczanie podsypek, ułożenie krawężników, obrzeży i kostki. Długość chodnika po zakończeniu budowy będzie wynosiła ok. 1585 mb. Całkowity koszt budowy chodnika wynosi około 315 000 zł. Koszty całej inwestycji poniosła Gmina Szumowo. Kwota 98 000 zł to wkład gotówkowy. Pozostała część to wynik porozumienia między Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy dotyczące przejęcia obowiązku utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy w latach 2016-2018.

W ramach tego porozumienia wykonano również przebudowę zakrętu w Łętownicy.