Zdjęcie z odśnieżania ulic i chodników po intensywnych opadach śniegu w miejscowości Szumowo.W dniu dzisiejszym, mimo intensywnych opadów śniegu do godziny 7:00 wszystkie drogi gminne i powiatowe były odśnieżone. Zima nas nie zaskoczyła.

 

 

 

Wszystko dzięki temu, że obowiązuje nas porozumienie podpisane dnia 4 kwietnia 2017 roku z Zarządem Powiatu Zambrowskiego dotyczące współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Szumowo. Gmina zobowiązała się w sezonie 2017/2018 do utrzymania dróg powiatowych leżących na jej terenie, zgodnie z przyjętym standardem zimowego utrzymania dróg powiatowych, oraz do odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach przy tych drogach.

Informujemy, iż odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w miejscowości Szumowo realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie. Z kolei odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na drogach położonych na terenie gminy realizuje PPHU „ROLMIX” Kazimierz Kowalczyk.

Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność odśnieżenia chodników i ulic wraz z ich posypywaniem, czas na wykonanie usługi wynosi:
-3 godziny od zgłoszenia (w miejscowości Szumowo),
-2 godziny od momentu zgłoszenia przez osobę upoważnioną do pełnienia kontroli, przy czym przejezdność będzie zapewniona w ciągu 6 godzin od momentu przystąpienia do realizacji zlecenia (na terenie gminy Szumowo),
z wyłączeniem okresów intensywnych opadów – nawałnic.

Służby drogowe cały czas są w gotowości, a wszystkie drogi w gminie są przejezdne. Prosimy jednak kierowców o rozważną i ostrożną jazdę, dostosowaną do warunków panujących na drogach. Wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg, a przede wszystkim z miejscowym oblodzeniem oraz gołoledzią należy zgłaszać na numer telefonu: 696 458 780 lub (86) 476 80 11.