Zdjęcie przedstawiające remont nawierzchni drogi w Gminie Szumowo.W ostatnim czasie Gmina Szumowo zakończyła kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku.

 

 

 

 

 

Dnia 13 kwietnia br. (dwa miesiące przed terminem) oddano prawie kilometrowy odcinek przebudowę ulicy Leśnej w Szumowie. Zakres prac obejmował wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, a także remont przepustów, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz wykonanie zjazdów żwirowych. Przebudowę drogi sfinansowano z gminnego budżetu. Całkowity koszt inwestycji to kwota 497 253,81 zł.

Dnia 22 września br. zakończono również roboty drogowe polegające na remoncie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych położonych w miejscowościach Żabikowo Prywatne i Pęchratka Polska. Długość nowych nawierzchni o grubości około 7 cm wynosi 3008 mb. Całkowity koszt tych inwestycji jaki poniosła gmina wyniósł 699 224,63 zł.  

Kolejną inwestycją wykonywaną na terenie Gminy Szumowo, a zarazem bardzo istotną bo poprawiającą bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz estetykę miejscowości jest budowa chodnika w Wyszomierzu Wielkim.

Łączna długość zbudowanych i wyremontowanych dróg tym roku wyniosła około 4 km., za kwotę 1 196 478,44 zł.

Ww. inwestycje niewątpliwie wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa, a także poprawią walory estetyczne naszej gminy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.