Mikołajki - 6 grudnia 2017 roku w gminie Szumowo.W dniu św. Mikołaja Urząd Gminy w Szumowie odwiedzili Święci Mikołajowie.

 

 

 

 

Pracownicy i interesanci częstowani byli cukierkami bądź przysłowiową rózgą. W taki oto sympatyczny sposób pokazaliśmy nasze przywiązanie do tradycji związanej z postacią Św. Mikołaja.