Plakat mówiący o konkursie plastycznym pt. "Mój Święty Mikołaj".Regulamin konkursu plastycznego na pracę pt. „Mój Święty Mikołaj":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci jednego z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, a także  stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oraz przedszkoli i kół plastycznych z terenu gminy Szumowo i okolic.
2.Każdy Autor może zgłosić do konkursu jedną prace.
3.Praca musi być wykonana indywidualnie w formie przestrzennej w dowolnej technice plastycznej:     np. papier, masa solna, gips, tkaniny,  etc.
4.Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
1     przedszkole
2     klas I-III
3     klas IV-VI
5.Dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody
6.Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię  i nazwisko autora, kategoria wiekowa (np. klasy I-III), wiek, adres i telefon, imię i nazwisko opiekuna.
7.Prace należy składać  do dnia 25.12.2017 r. w GOK Szumowo w godz. 9.00– 21.00. tel; 86 476 9294
8.Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.                            
9.Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

PLAKAT.