Zdjęcie z obchodów z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.Rok 2017 był rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarząd Związku Piłsudczyków RP oddział Szumowo oraz Poczet Sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej brali udział w podsumowaniu Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w powiecie Ostrów Mazowiecka.

 

 

 

 

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kościele pw. Św. Jozafata BM w Komorowie. Następnie poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali pod pomnik Marszałka, gdzie delegacje władz Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim, delegacja Związku Piłsudczyków RP Oddział Ostrów Mazowiecka, delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie, delegacja Związku Piłsudczyków RP oddział Szumowo, delegacja Dowództwa Garnizonu Ostrów Mazowiecka, delegacje szkół, stowarzyszeń i instytucji złożyły kwiaty.

Dalsze części uroczystości odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Starosta przybliżył znaczenie Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podsumował najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Starostwo w ramach Obchodów. Następnie prof. dr hab. Adam Dobroński, wygłosił wykład na temat życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego. W bardzo ciekawy sposób przybliżył postać Marszałka odwołując się do każdej sfery jego życia. Po zakończonym wykładzie przyszedł czas na występ artystyczny w wykonaniu uczniów L.O. im. M. Kopernika.

W dalszej części uroczystości Starosta wręczył pamiątkowe grawertony osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę przy organizacji Obchodów Powiatowego Roku Marszałka, a otrzymali je: Pan prof. dr. hab. Adam Dobroński, Ks. Prałat płk. Sławomir Niewęgłowski Proboszcz parafii pw. Św. Jozafata BM w Komorowie, Pan Wiesław Leszek Ząbek Generał Dywizji Związku Piłsudczyków RP Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP,  Pan płk. Jerzy Trojanowski Prezes ZP RP oraz Ostrowscy Piłsudczycy, Pan Waldemar Bartosik Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pani Ewa Piwońska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.