Image4Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Szumowie, przyłącza kanalizacyjne do gospodarstw w Szumowie i Srebrnej oraz generalny remont sieci wodociągowej na terenie Szumowa – z takim to poważnym, wielomilionowym zadaniem Gmina Szumowo ma zamiar zmierzyć się w ciągu 2018 i 2019 roku. 
Nie zaczynamy od zera, przygotowania i rozmowy do tej poważnej inwestycji trwają już ponad trzy lata. Po spełnieniu formalnych ale zarazem niezbędnych i kluczowych spraw w tym temacie, gmina wkracza w czas realnej realizacji projektu.
14 stycznia b.r. odbyło się spotkanie informacyjne Wójta Gminy z mieszkańcami Szumowa odnośnie tej inwestycji. Następne spotkanie tym razem z mieszkańcami Srebrnej przewidziane jest na środę (17.01.2018r, godz.19:30) Była dyskusja, pytania na które udzielono rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, wyjaśniono wszelkie wątpliwości dotyczące budowy, kosztów i funkcjonowania oczyszczalni i kanalizacji. 
Wysoka frekwencja i aktywność mieszkańców podczas spotkania jest  dowodem, że bardzo zależy im na rozwoju gminy oraz potwierdzeniem chęci uczestnictwa w jej rozwoju.
Należy nadmienić, że gmina przystąpiła do realizacji projektu nie czekając na decyzje w sprawie przyznania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Czas realizacji projektu jest bardzo krótki, ponieważ jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest zakończenie zadania do końca 2019 roku.
Warunkiem niezbędnym realizacji inwestycji jest przyłączenie się do kanalizacji minimum 410 gospodarstw z 540 objętych projektem.
Warto nadmienić, że podczas realizacji tej inwestycji, mieszkańcy ze swojej strony nie ponoszą żadnych kosztów. Każde gospodarstwo domowe, korzystające ze swojego zbiornika na ścieki, które zadeklaruje chęć przystąpienia do projektu, będzie miało doprowadzone przyłącze z możliwością późniejszego podłączenia do instalacji.  Po zakończeniu realizacji projektu tj. od 2020 roku gospodarstwa, które będą chciały  przyłączyć się do sieci kanalizacji, koszty wykonania  przyłącza będą musiały ponieść z własnych środków.