zdjęcie listu intencyjnegoW dniu 1 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana z Komendantem Powiatowej Policji w Zambrowie mł. insp. Anną Bajeńską, które z pewnością zaowocuje dalszą efektywną współpracą.
Jednym z tematów spotkania było zawarte porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu pn. „poMOC, a nie przeMOC!” dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Najbliższe plany obejmują zorganizowanie w Szumowie debaty na temat, wpływu działalności Posterunku Policji w Szumowie na bezpieczeństwo Gminy. Przywrócenie Posterunku Policji w Szumowie jest efektem wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Szumowo, które były zgłoszone miedzy innymi w czasie debat o bezpieczeństwie organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tamtego momentu minęły już dwa lata.
Dużą popularnością na terenie gminy cieszył się realizowany w 2017 r. pilotażowy projekt "BEZPIECZNA KOBIETA". W związku z dużym zainteresowaniem, podobne działania będą realizowane również w roku obecnym w Srebrnej. W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia z samoobrony i udzielenia pierwszej pomocy. Do udziału w kursie zgłosiły się już 32 uczestniczki.
Ważnym punktem spotkania było również rozmowy w sprawie dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Szumowie co zapewne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.