zdjęcie sprzetuW 2017 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej i Pęchratce Polskiej otrzymały dotacje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej uzyskała dotację w wysokości 10 004,00 zł.
W ramach dotacji zakupiono: drabinę przenośną, cztery pary obuwia strażackiego skórzanego oraz pompę do wody zanieczyszczonej. Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej otrzymała dotację w wysokości 8 998,00 zł. Dzięki finansowemu wsparciu jednostce udało się zakupić: 2 sztuki węży tłoczonych W52, wąż tłoczony W 75, topór (narzędzie wielofunkcyjne),rozdzielacz, 2 sztuki ubrania specjalnego oraz piłę do cięcia stali i betonu.