zdjęcie z zebrania podsumowującego działalność OSP w SzumowieW miniony piątek tj. 9 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym by podsumować działalność minionego 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym w jednej osobie Starosta Powiatu Zambrowskiego i jednocześnie Prezes OSP w Szumowie Robert Maciej Rosiak, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Karajewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wicestarosta Zambrowski mgr inż. Stanisław Rykaczewski, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. mgr inż. Maciej Krajewski, były Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, asp. sztab. Marek Chmielewski, Komendant Gminny dh Waldemar Jankowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie dh Edward Lipiński.

Na wstępie spotkania uczczono minutą ciszy pamięć dh Józefa Banasika zasłużonego dla Straży Pożarnej w Szumowie. Wyświetlono prezentację podsumowującą działalność jednostki z roku ubiegłego, zarówno bojową, a także działalność społeczno-kulturową. W dniu zebrania stan organizacyjny OSP w Szumowie wynosił 131 członków. Dużą uwagę poświęcono omówieniu akcji oraz wypadkom, które zabezpieczała OSP w Szumowie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy OSP w Szumowie brała udział w 48 akcjach i wyjazdach w tym w 43 miejscowych zagrożeniach.
Także w czasie zebrania odbyło się uroczyste ślubowanie 3 nowo przyjętych druhów na członków OSP w Szumowie. Nowi strażacy przyrzekali m.in. czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. Ślubowanie zostało złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".
Ogólnie cały miniony rok został podsumowany przez członków OSP w Szumowie jako bardzo pracowity. Przypomnijmy, że OSP w Szumowie pozyskała w roku ubiegłym sporo nowego sprzętu, który służy do ratowania życia ludzkiego w tym: z dofinansowania KGPSP przyczepkę podłodziową dla łodzi pneumatycznej ORKA 2 za kwotę 19680 zł., ubranie specjalne GARDA - 1223 zł. a także radiotelefon za 1500 zł., ładowarkę radio-telefoniczną, mikrofono-głośnik, kamizelkę asekuracyjną i bosak.
Z najważniejszych rzeczy jak przedstawił dh. Robert Maciej Rosiak do pozyskania w tym roku pozostało jeszcze m.in. deska ortopedyczna, defibrylator, torba medyczna, zakup garażu blaszanego, zestaw narzędzi, butle z powietrzem, piłę do drewna, latarki i mundury galowe.
Jak wszyscy zauważamy jest to bardzo ważny sprzęt do ratowania ludzkiego życia i miejmy nadzieję, że w niedługim czasie znajdzie się na wyposażeniu naszej jednostki OSP.
Zapraszamy na krótką relację fotograficzną z minionego zebrania.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich sympatyków i przyjaciół naszej strażackiej służby. "Bogu na chwałę ludziom na ratunek".