uczestnicy sprawozdaniaW dniu 10.02.2018r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP w Srebrnym Borku oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, dowódca JRG w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, Pani Iwona Jastrzębska oraz Prezes BS w Szumowie Edward Lipiński. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP za rok 2017. W 2017 roku jednostka brała udział w różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, uczestniczyła w ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach gminnych. W czasie zebrania przedstawiono też plan działalności na rok 2018. Głos zabrali również zaproszeni goście.
Strażacy zaprezentowali ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku torbę medyczną wraz z wyposażeniem. To bardzo miła niespodzianka dla jednostki na początek roku. Torba ta stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników potrzebne do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego. OSP w Srebrnym Borku składa serdeczne podziękowanie dla dyrektora KRUS w Białymstoku za przekazanie torby i zobowiązuje się do niesienia dzięki niej pomocy wszystkim potrzebującym. Wójt Jarosław Cukierman  wręczył strażakom maskotkę Gminy Szumowo. Po zakończonym zebraniu  strażacy oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Boróweczki’’.