Aktualności

Lokalna Grupa Działania Brama na bagna wraz z Partnerami: Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, Zespołem Szkół w Szumowie, Szkołą Podstawową w Srebrnej oraz Szkołą Podstawową w Paproci Dużej w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: „Pocztówki z gminy Szumowo”.
 
Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 
Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, jak również do pozostałych mieszkańców w wieku minimum 13 lat. Prace uczestników oceniane będą w 2 kategoriach: młodzież, dorośli. 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 grudnia 2020 roku. Prace konkursowe należy złożyć do 26 lutego 2021 roku.

Baner programu pt. Wspieraj seniora Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom  w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia (np.: zły stan zdrowia).

Program zakłada pomoc w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Bezpośrednim realizatorem programu w Gminie Szumowo jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

Wójt Gminy Szumowo informuje, że na terenie gminy w miejscowościach Łętownica, Wyszomierz Wielki, Pęchratka Polska i Paproć Duża na terenie hydroforni są do usunięcia pięćdziesiąt trzy drzewa (trzydzieści osiem gatunku jesion wyniosły, jedno gatunku świerk pospolity, osiem gatunku lipa drobnolistna i sześć gatunku klon zwyczajny. Zainteresowanych pozyskaniem drewna proszę o składanie ofert.

11 listopada w 102 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman wraz z Sekretarzem Gminy Panią Hanną Szabłowską oraz prezesem Banku Spółdzielczego w Szumowie Panem Edwardem Lipińskim złożyli kwiaty przy pomniku Żołnierzy Poległych za Wolność Ojczyzny. Krótkiej modliwie za poległych przewodniczył proboszcz parafii Szumowo ks. Sławomir Grodecki. Senator RP- Pan Marek Adam Komorowski również złożył kwiaty na pomniku żołnierzy poległych w walce o wolność ojczyzny. Tegoroczne obchody Święta miały charaketer ograniczony z powodu pandemii COVID-19 oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

 

 

 

11 listopada 2020 roku będziemy świętować 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne z przykrością informuje, że mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, a także uwzględniając specyfikę wydarzenia, podjęto decyzję o odstąpieniu w tym roku od organizacji uroczystości.

Jednocześnie zachęcamy do uczczenia rocznicy tego ważnego dla Polaków święta we własnym zakresie, upamiętniając, w sposób kameralny i indywidualny, losy naszych bohaterów i odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. 

Warto również wspomnieć, że 11 listopada o godzinie 12:00 na antenach stacji radiowych oraz telewizyjnych zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Zachęcamy do odśpiewania hymnu w zaciszu domowym z najbliższym, dzięki czemu włączymy się do akcji pn. „Niepodległa do hymnu”.

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury informujemy, że od 7 do 29 listopada Biblioteka Gminna w Szumowie zostaje zamknięta.

Jeszcze dziś do godziny 17 można wypożyczyć książki w naszej bibliotece.

O ewentualnym przedłużeniu zamknięcia biblioteki poinformujemy w osobnym komunikacie.

Od początku października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie realizowany jest projekt „Dziecięco-młodzieżowa akademia pożytecznie spędzonego czasu”, na sfinansowanie którego pozyskaliśmy środki z Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj lokalnie LGD „Brama na Bagna” w Ładach Borowych.

Akcja Recykling Daje Owoce ponownie zawitała do gminy Szumowo. Tym razem udział w niej wzięli uczniowie klasy 1 a i b Zespołu Szkół w Szumowie oraz klasy 7 ze szkoły Podstawowej w Srebrnej. Pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji edukacyjnej jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Celem podjętych działań była promocja selektywnej zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Uczniowie w ramach akcji przygotowywali plakaty, gazetki informacyjne  nt. recyklingu, odbyły się pogadanki, promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów. Upowszechniana była wiedza o konieczności recyklingu zużytego sprzętu (zsee). Koordynatorkami akcji były Pani Anna Dąbrowska- Komor w Zespole Szkół w Szumowie oraz Pani Halina Brutkowska w Szkole Podstawowej w Srebrnej. 

W związku z tym, iż w ostatnich dniach cmentarze były zamknięte, handlowcy chryzantem ponieśli duże straty finansowe. Samorząd Gminy Szumowo wychodząc naprzeciw potrzebom poszkodowanych firm, podjął decyzję o zakupie 50 sztuk chryzantem od lokalnych przedsiębiorców. Kwiaty ustawiono na miejscach pamięci oraz udekorowana będzie nimi przestrzeń publiczna na terenie gminy Szumowo.  
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że Urząd Gminy Szumowo jest nadal zamknięty dla interesantów. Pracownicy Urzędu pracują w trybie pracy wewnętrznej ze względów bezpieczeństwa w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju. Sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie lub e-mailowo. Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Podkategorie