Aktualności

zdjęcie rozgrywek w turnieju piłki nożnejGminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w III Turnieju Sołectw Gminy Szumowo w Halową Piłkę Nożną pod patronatem Wójta Gminy Szumowo.
Termin zawodów – 24 marca 2019 r. (niedziela), godz. 10:00
Miejsce - Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół w Szumowie.

 

W związku z wydaną w dniu 14 lutego 2019 roku przez Wojewodę Podlaskiego decyzją znak AB-IV.747.2.1.2019. NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska-Litwa) informuję, że właściciele nieruchomości objętych planowaną inwestycją mogą zapoznać się z kopiami załączników graficznych do ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50, pokój nr 2 w godzinach urzędowania tj. 7:30 – 15:30.

zdjęcie z zebrania sprawozdawczego OSPW spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym: Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. mgr inż. Maciej Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, dowódca JRG w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, druh a zarazem Ks. kan. dr Sławomir GRODECKI, Prezes BS w Szumowie Edward Lipiński.

zaproszeniezaproszenie na dzień kobietWójt Gminy Szumowo

oraz Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają Panie

na uroczystość z okazji "Dnia Kobiet" w dniu 9 marca 2019 r. o godz. 19:30

w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

Serdecznie zapraszamy.

 W programie:

1. Słodki poczęstunek.
2. Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Koncert Pana Michała Sawickiego (znakomitego wokalisty i akordeonisty).

  • Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 6.03.2019 r. do godz. 15:30 na numer 864768011 lub 864768012

Turniej Brydża Zmagania brydżowe w ramach III Turnieju Brydża Sportowego Par odbyły się 23 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Do rywalizacji przystąpiło 26 brydżystów z Szumowa, Zambrowa i Ostrowi Mazowieckiej, którzy przez ponad cztery godziny walczyli o cenne punkty, pod czujnym okiem sędziego, Pana Mieczysława Małkowskiego.

Zdjęcie nowego przykładowego Dowodu OsobistegoSzanowni Państwo. Od 4 marca będzie można składać wnioski o elektroniczne dowody osobiste. Ich wyrobienie będzie bezpłatne. Nowe dokumenty będą mieć czip i mają nam umożliwić m.in. załatwianie spraw urzędowych. Nie zonacza to, że wszyscy muszą wymieniać swoje dotychczasowe dokumenty, które będą dalej ważne aż do końca terminu ważności.

A teraz trochę informacji o nowym e-dowodzie.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwia m.in.:

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy oraz zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej. Poprawie bezpieczeństwa pracy służy Ogólnokrajowy Konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’ to już XVII edycja Konkursu, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie z Gminy Szumowo w wieku 50-69 lat,
które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii
na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach NFZ.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do wzięcia udziału w III Turnieju Par Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Szumowo.
Rozgrywki odbędą się 23 lutego o godz. 10.00 w sali GOK Szumowo.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem
tel. 86 476 92 94
Serdecznie zapraszamy!

Mieszkańcy oraz właściciele zakładów pracy z Szumowa, w sumie ponad 150 osób, uczestniczyło 6 lutego w spotkaniu informacyjnym ws. gazyfikacji.
Zaproszeni przez Wójta Gminy Pana Jarosława Cukiermana przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o Oddział ZG w Białymstoku Pani Agnieszka Banel i Pan Kamil Rutkowski Doradcy ds. Rozwoju Rynku, szczegółowo wyjaśnili aspekty techniczne i organizacyjne dotyczące budowy sieci gazowej i przyłączy na terenie Szumowa. Udzielili jednocześnie wszelkich informacji dotyczących kosztów przyłącza, czasu realizacji i płynących z tego korzyści. Wójt Gminy informował również mieszkańców o możliwości pozyskania środków zewnętrznych z ,,Programu Czyste Powietrze’’ na wymianę pieca i dostosowanie instalacji do ogrzewania gazem. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji na terenie Szumowa uzależnione jest od analizy finansowo-technicznej, sporządzonej przez PSG na podstawie wypełnionych przez mieszkańców i firmy ankiet.

Podkategorie