Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w ramach operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Szumowo realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zdjęcie dzieci26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Szkoła Podstawowa w Szumowie, jak co roku, przyłączyła się do obchodów tego dnia.
Oto krótka relacja oraz fotorelacja.
Uczniowie klas I-III poznawali języki i kulturę różnych krajów europejskich oglądając filmiki poświęcone tej tematyce, by na koniec sprawdzić swoją wiedzę w quizie wiedzy o krajach europejskich.
Uczniowie klas starszych pogłębiali swoją wiedzę o językach europejskich poprzez rozwiązywanie zadań umieszczonych na drzwiach klasopracowni na terenie szkoły. Ponadto

zdjęcie budynku bibliotekiW związku z faktem, że mimo zaproszenia Pana Starosty Roberta Rosiaka na rozmowy w sprawie warunków prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie Pan Starosta nie pojawił się w dniach od 01.10.2018 r. do 03.10.2018 r. zgodnie z pismem z dnia 25.09.2018 r. Wójt Gminy Szumowo odwołał wszystkie swoje zaplanowane wcześniej spotkania i udał się na spotkanie w dniu 04.10.2018 r. na zaproszenie Pana Starosty zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018 r.
..............................................................................................................................
W związku z lekceważącym podejściem Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań, Wójt Gminy Szumowo zaproponował dla dobra naszych mieszkańców odkupienie wszystkich woluminów zgromadzonych przez 10 lat (jest to kwota około 55 000 zł).
Obecni na spotkaniu W-ce Pan Starosta Stanisław Rykaczewki i Radny Rady Powiatu Pan Marek Niewiński zaproponowali spotkanie w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo.
W dniu dzisiejszym spotkanie to zostało odwołane.
Oświadczam również, że nie jest prawdą jakoby Wójt Gminy Szumowo składał propozycję prowadzenia biblioteki za kwotę 45 000 zł rocznie jak przedstawione to było na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Prawdą natomiast jest, że w 2007 r. Samorząd Zambrowa wykonywał te zadania za kwotę 35 000 zł i zażądał większej kwoty 85 000 zł.

W załączeniu:

 - ostatnia korespondencja dot. Biblioteki Powiatowej prowadzonej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie;
 - wyciąg z protokołu Nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego które odbyło się w dniu 10 września 2018 r. w godz:12: 00 – 14:00 w gabinecie Starosty zambrowskiego


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman

Zdjęcie broszuryMijająca kadencja sprzyja podsumowaniu naszej działalności na rzecz gminy Szumowo w okresie czterech ostatnich lat. Z roku na rok zmienia się oblicze kolejnych wsi. Przeprowadzono wiele inwestycji, m.in.: powstały nowe drogi, chodniki, place zabaw, wybudowano nowoczesne przedszkole, stołówkę, salę gimnastyczną, wyremontowano budynki świetlic wiejskich, zakupiono sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Gmina Szumowo rozwija się głównie dlatego, że władze samorządowe skutecznie walczą o dotacje ze środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Poczynione inwestycje przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, wpływają na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę walorów estetycznych naszej gminy. Przygotowując sprawozdanie staraliśmy się wyszczególnić główne inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej gminy. Wiele decyzji, zwłaszcza tych podjętych na początku kadencji, przynosiło efekty w latach kolejnych.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.

 Broszura podsumowująca działalność Samorządu Gminy Szumowo (33 MB)

 

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Szumowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

I. Gminna Komisja Wyborcza w Szumowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 754 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Szumowo listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

zdjęcie książki monografia gminy SzumowoWójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman zaprasza na promocję książki „Monografia Gminy Szumowo” oraz spotkanie z autorami Adamem Czesławem Dobrońskim i Mieczysławem Żochowskim
które odbędzie się 27 września (czwartek) o godz 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.
Prace nad książką, zbieranie materiałów, relacji i fotografii trwały od lat 90 i zainicjował je znany mieszkańcom gminy Szumowo wieloletni działacz samorządowy i społeczny Pan Władysław Polak. Książka ta jest próbą przedstawienia naszej bogatej historii ziemi szumowskiej i tutejszych mieszkańców. Pierwsze opisane w książce wzmianki sięgają XV wieku i obejmują poszczególne lata do II wojny światowej.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Szumowo oraz wszystkich miłośników historii.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe pragnące rozwijać swoje pasje, poszerzać zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018 – 2019.

Nasza tegoroczna oferta obejmuje następujące zajęcia:

  1. Zajęcia rytmiczno – taneczne dla dzieci powyżej 6 roku życia – od 1 października w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

  2. Popołudnie gier i zabaw – od 3 października w każdą środę od 15.30 do 17.00

zdjęcie pozyskanego wyposażenia dla OSPPięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo otrzymało odzież ochroną i specjalną dla strażaków ochotników. Zakupy sfinansowane były ze środków z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 10 tysięcy złotych, pozostała część środków pieniężnych pochodziła z budżetu Gminy Szumowo. Łączna kwota zakupu wyniosła 23 868,00 zł.

dzieci jedzą obiadNowy rok szkolny przyniósł dla dzieci, rodziców i nauczycieli z Zespołu Szkół w Szumowie wiele zmian. Od 1 września ruszyło nowo wybudowane nowoczesne Gminne Przedszkole, a wraz z nim stołówka z której to korzystają nie tylko przedszkolaki, ale również dzieci ze Szkoły Podstawowej.
Nie lada wyzwaniem dla samorządu było uruchomienie jej wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem.  Pracownicy Urzędu i Szkoły musieli przebić się przez gąszcz zawiłych przepisów, terminów, przetargów i zamówień, tak aby dzieci od września mogły na długiej przerwie spokojnie zjeść dwudaniowy pełnowartościowy obiad, który zostaje przygotowywany i wydawany na miejscu w profesjonalnie wyposażonej nowoczesnej kuchni.

Podkategorie