Aktualności

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej spędziła początkowe dni sierpniowe na Mazurach. W promieniach letniego słońca pod czujnym okiem ratownika zażywali kąpieli w jeziorze Łaźno.
Nie zabrakło również sportowych emocji, powstała nawet strefa kibica podczas turnieju w piłkę nożną.
Nasi piłkarze zajęli I miejsce. Zostały wspomnienia, nowe znajomości. I oczekiwanie na następny wyjazd.

16 VII 2016r. W Paproci Dużej był dniem pamięci poległych w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920r.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji poległych za wolność Polski.
Po Mszy defilada przemieściła się pod kopiec. Na czele defilady szła Orkiestra Dęta OSP z Ostrowi Mazowieckiej.
Przywiódł nas pod to miejsce obowiązek Polaka – patrioty, wiernego Bogu i Ojczyźnie. 

15 lipca 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej odbył się I Zjazd Rodziny Szkół Józefa Piłsudskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Jaraczewski – wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Andrzej Pilecki – syn rotmistrza Witolda Pileckiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szumowo – Jarosław Cukierman, Starosta Powiatu Zambrowskiego –  Robert Rosiak, Starosta Powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Kamiński, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka – Jerzy Bauer, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Gajewski, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie ks. dr Jerzy Kruszewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie – Edward Lipiński, Płk Wita Ludwichowska –Pawłowska – przewodnicząca Sekretariatu Krajowego Związku Piłsudczyków, Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków – płk Tadeusz Pluta, Prezes Okręgu Mazurskiego w Białej Piskiej – płk Marek Marcińczak, Prezes Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie – Konrad Wróbel,
Wiceprezes Okręgu Związku Piłsudczyków w Ciechanowie Mirosław Maciński, Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków w Szczuczynie płk Anna Jagusz, przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Agata Grochowicka i Michał Rukat, delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz delegacja Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży.    

Zdjecie z urczystości uchwalenia herbu gmiy

W dniu 24 lipca odbyła się uroczysta sesja, na której Radni Gminy Szumowo jednogłośnie zadecydowali i podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, banera, proporczyka i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.

Przypomnijmy, że herb to ważna sprawa, jest symbolem jednostki samorządu terytorialnego (JST) w postaci znaku graficznego, opracowanym zgodnie z zasadami heraldyki, symbolem wspólnoty mieszkańców zamieszkałych na określonym terytorium. Innymi słowy, każdy, kto mieszka na tym terytorium, pracuje, płaci podatki czy uczy się, ma prawo czuć się związany emocjonalnie ze wspólnotą samorządową, a tym samym związany z symbolem, jakim jest herb tej wspólnoty.

NZOZ Centrum Medyczne „Zdrowie" w Szumowie informuję, że  w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Zdrowie w Szumowie w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

dzieci z ułożonym z kamieni napisem "Szumowo"Już od pierwszych dni wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie tętni życiem.

Dzieci, które spędzają ten wolny od nauki czas w naszej gminie z pewnością nie mogą narzekać na nudę.

Nasza tegoroczna wakacyjna oferta to mnóstwo atrakcyjnych zajęć i warsztatów pozwalających miło, ciekawie , a za razem pożytecznie spędzić czas.

To mnóstwo ruchu, wspaniałej, radosnej zabawy, moc emocji  i wrażeń , ale też możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami  oraz spędzenia czasu w gronie rówieśników,  dlatego też na brak uczestników nie możemy  narzekać. 

W ostatnim czasie Gmina Szumowo zakończyła kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Mieszkańcy Kaczynka, Radwan Zaorze i Żabikowa Rządowego cieszyć się mogą wyremontowanymi budynkami świetlic wiejskich.

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczynek rozpoczęła się w październiku 2015 roku.

Prace obejmowały wyminę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji i wykończenie wnętrz.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej otrzymała nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Sprzęt ten został zakupiony w ramach udzielonej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego.

Umowa została podpisana 07 czerwca 2016 roku w Białymstoku.  

Ochotnicza Straż Pożarna z Paproci Dużej  wzbogaciła się o nastepujący sprzęt:

węże do motopompy – 2 szt, deskę ortopedyczną- 1 szt, prądownice uniwersalne- 2 szt , prostownik- 1szt , klucze do hydrantu nadziemnego - 2 szt, klucz do zasuw- 1 szt, zestaw kluczy oczkowo – płaskowych – 1 szt, sita kominowe- 2 szt,  kamizelki – 6 szt, karnistry metalowe – 2 szt, tarcze podświetlenia LIZAK – 1 szt, tarcze LIZAK – 4 szt, przełącznik – 1szt.

 Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników.

Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.

Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia.

Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

zajęcia laboratoryjne w GOK Szumowo.Tegoroczne wakacje to dla uczestników półkolonii zorganizowanych przez GOK w Szumowie okres wspaniałej i beztroskiej, ale też pełnej ekscytujących doznań i niesamowitych wrażeń zabawy.

Nasza oferta to szereg różnorodnych zarówno pod względem formy jak i treści działań, które nie tylko umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego, ale też pozwalają rozwijać pasje i zainteresowania. Dlatego też, obok zajęć ruchowych na sali i na świeżym powietrzu, integracyjnych gier i zabaw, dzieci mogą brać udział w zajęciach muzycznych, plastycznych czy tanecznych, które są integralna częścią projektu „Bezpieczne wakacje – artystycznie i sportowo w gminie Szumowo” dofinansowanego  ze środków  programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ODL „Brama na Bagna”.