Aktualności

zdjęcie przedstawia wizualizacje budynku Zespołu Szkół w Szumowie po termomodernizacji.Już niebawem ruszą kolejne inwestycje w gminie Szumowo.Chodzi mianowicie o termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Szumowie i Urzędu Gminy, oraz świetlicy wiejskiej
w Radwanach –Zaorze. 

Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej, a także zmiana estetyki ścian zewnętrznych obiektów. Zakres prac jest bardzo rozległy i polegał będzie między innymi na wprowadzeniu w budynkach takich zmian, które przyczynią się do ograniczenia strat energii cieplnej, co przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji i podniesienie parametrów energetycznych obiektów. W rezultacie wpłynie to na poprawę warunków nauczania i pracy,  podniesienie standardów bazy oświatowej.
 

DSCF5422Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Szumowo doposażone zostały w sprzęt specjalistyczny i ratowniczo – gaśniczy.

Nowe wyposażenie umożliwi łatwiejsze, szybsze, skuteczniejsze i bardziej profesjonalne likwidowanie nietypowych i różnorodnych zagrożeń występujących na terenie gminy, a także powiatu. Wpłynie na lepsze zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami pożarowymi, a także likwidację zagrożeń w ruchu drogowym. W wyniku wydobywania kruszywa naturalnego w okolicach miejscowości Szumowo, powstało kilka sztucznych zbiorników wodnych. Pomimo, iż są to tereny rekreacyjne, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jednak często te zakazy są łamane. W ostatnim czasie zanotowano kilka niepokojących zdarzeń mających miejsce na tych akwenach wodnych. Doposażenie jednostki OSP w Szumowie w niezbędny sprzęt pozwoli na profesjonalne działania ratownictwa wodnego.Nowo zakupione wyposażenie pozwoli także na skuteczniejsze działania w przypadku pożaru dużych kompleksów leśnych, których powierzchnia w Gminie Szumowo wynosi 3429 ha. Zwiększy ono skuteczność i efektywność prowadzonych działań ratowniczych, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu, jak również ich mienia.

Maturzysto! Jeśli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.

 stypendia pomostowe

W dniu dzisiejszym około godziny 1.15 na drodze krajowej nr 8 doszło do pożaru samochodu ciężarowego z lawetą. Droga zablokowana była przez kilka godzin. W akcji gaśniczej brały udział jednostki OSP z Ostrożnego i OSP z Szumowa. Natomiast ochronę dróg gminnych zapewniała jednostka OSP ze Srebrnego Borku.

Pan Wójt składa podziękowania dyżurnemu operacyjnemu PSP w Zambrowie st.asp. Panu Tadeuszowi Wądołowskiemu za koordynację akcji. Natomiast strażakom ochotnikom za sprawne i zorganizowane działania.

Przypominamy, że brak udziału Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej przy wypadkach może narazić gminy na spore straty. Samochody ciężarowe chcąc ominąć strefę wypadku wjeżdżają na drogi gminne, niszcząc w ten sposób nawierzchnię. W jednym z takich wypadków, gdy nie została powiadomiona straż pożarna, koszt napraw zniszczonych dróg w gminie Szumowo wyniósł ponad 18.000 zł.

Widok na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w SrebrnejW gminie Szumowo trwają trzy inwestycje budowlane.
 
 1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej.
 
Wykonawcą robót jest  firma MEROX Rokicki, Mężyński Spółka Cywilna. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 774 000zł i jest finansowany ze środków własnych gminy z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Prace rozpoczęły się w 2014 r. Planowany termin oddania inwestycji przypada na lipiec 2016 r. Wykonawca obiecuje ukończenie projektu pod koniec maja. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej to 450 m2 natomiast zaplecza prawie 170 m2. Wybudowany budynek pomieści boisko o wymiarach 24m X 13m i trybuny dla 48 osób.  Sala zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt sportowy. Na zewnątrz wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny i parking z 10 miejscami postojowymi. 
 

Zdjęcie dzielnicowego gminy Szumowo (funkcjonariusza Policji)Dzielnicowy

sierż. szt. Marcin Korzeb
tel. 86 474 19 34 kom. 885 997 377

Gmina Szumowo:  Szumowo, Nowe Szumowo, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Krajewo Budziły, Kalinowo, Srebrny Borek, Kaczynek, Głębocz, Stryjki, Radwany Zaorze, Zaręby Jartuzy, Ostrożne, Mroczki Stylągi, Wyszomierz - Wielki, Rynołty, Srebrna, Łętownica, Paproć Duża, Paproć Mała, Pęchratka Polska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

okładka z koncepcji modernizacji gospodarkiW dniu 07.02.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się konsultacje mieszkańców Gminy na temat ,,Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo”.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Szumowo pan Jarosław Cukierman wraz z pracownikami referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, a także Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej pan Witold Zadroga i Pan Robert Rosiak Starosta Powiatu Zambrowskiego.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Szumowo, zwracając uwagę na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. „Ta kadencja, ta Rada Gminy musi zmierzyć się z tym trudnym tematem. Te inwestycje nie są tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci. Musimy pozyskać środki zewnętrzne, żeby podołać tej inwestycji. Całkowity koszt to kwota w zależności od wariantu rozwiązań około 18-19 mln zł ”.

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad rozwiązaniami technicznymi gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Szumowo, uprzejmie informuje, że w dniu 07.02.2016 roku od godz. 13.00 w sali GOK w Szumowie odbędą się konsultacje społeczne nad opracownanym projektem koncepcji pt. "Modernizacja gospodarki wodo-sciekowej na terenie Gminy Szumowo". W związku z powyższym Wójt Gminy Szumowo zaprasza do wzięcia udziału w w/w spotkaniu celem wypracowania rozwiązań, które pomogą rozwiązać tak ważną dla nas wszystkich sprawę. Poniżej podajemy link do strony gdzie można zapoznać się w wersją graficzną opracowania: http://1drv.ms/23DRYxB - 287.5MB (zip) należy pobrać i rozpakowć (PDF)

Wójt Gminy Szumowo informuje, że dn. 19.01.2016 r. zostało podpisane porozumienie z Zarządem Powiatu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo.
W zamian za przejęcie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  Zarząd Powiatu przyjął propozycje Wójta i zobowiązał się do przebudowy w 2016 roku zakrętu drogi powiatowej w miejscowości Łętownica za kwotę do 150 000 złotych. W związku z tym faktem już od jutra oprócz bieżącego utrzymania dróg zostaną przeprowadzone prace polegające na usunięciu zalegajacego lodu i śniegu z dróg powiatowych i gminnych oraz usunięciu błota pośniegowego.
Od dnia dzisiejszego wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Szumowo prosimy zgłaszać pod nr tel. 864768011 wew. 12.

Starosta Powiatu Zambrowskiego
Pan Robert Rosiak
Za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Powiatu

INTERPELACJA

W związku z zaistniałą w dniach 10-11. 01. 2016 r. sytuacją na drogach powiatowych, położonych na terenie Gminy Szumowo i Gminy Zambrów, składam poniższą interpelację i zapytuję: dlaczego nie zostały spełnione warunki określone w standardach zimowego utrzymania dróg powiatowych, według których gołoledź powinna być usunięta w ciągu 8 godzin, błoto pośniegowe w ciągu 10 godzin, lodowica w ciągu 8 godzin (w załączniku dokumenty)?
W związku z wieloma stłuczkami i kolizjami w miejscowościach Srebrna, Łętownica, Pęchratka Polska w dniach 10-11. 01.2016 r. otrzymałem bardzo dużą ilość uwag, interwencji i telefonów o braku jakichkolwiek działań zarządcy celem doprowadzenia dróg do należytego stanu używalności.