Aktualności

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad rozwiązaniami technicznymi gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Szumowo, uprzejmie informuje, że w dniu 07.02.2016 roku od godz. 13.00 w sali GOK w Szumowie odbędą się konsultacje społeczne nad opracownanym projektem koncepcji pt. "Modernizacja gospodarki wodo-sciekowej na terenie Gminy Szumowo". W związku z powyższym Wójt Gminy Szumowo zaprasza do wzięcia udziału w w/w spotkaniu celem wypracowania rozwiązań, które pomogą rozwiązać tak ważną dla nas wszystkich sprawę. Poniżej podajemy link do strony gdzie można zapoznać się w wersją graficzną opracowania: http://1drv.ms/23DRYxB - 287.5MB (zip) należy pobrać i rozpakowć (PDF)

Wójt Gminy Szumowo informuje, że dn. 19.01.2016 r. zostało podpisane porozumienie z Zarządem Powiatu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo.
W zamian za przejęcie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  Zarząd Powiatu przyjął propozycje Wójta i zobowiązał się do przebudowy w 2016 roku zakrętu drogi powiatowej w miejscowości Łętownica za kwotę do 150 000 złotych. W związku z tym faktem już od jutra oprócz bieżącego utrzymania dróg zostaną przeprowadzone prace polegające na usunięciu zalegajacego lodu i śniegu z dróg powiatowych i gminnych oraz usunięciu błota pośniegowego.
Od dnia dzisiejszego wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Szumowo prosimy zgłaszać pod nr tel. 864768011 wew. 12.

Starosta Powiatu Zambrowskiego
Pan Robert Rosiak
Za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Powiatu

INTERPELACJA

W związku z zaistniałą w dniach 10-11. 01. 2016 r. sytuacją na drogach powiatowych, położonych na terenie Gminy Szumowo i Gminy Zambrów, składam poniższą interpelację i zapytuję: dlaczego nie zostały spełnione warunki określone w standardach zimowego utrzymania dróg powiatowych, według których gołoledź powinna być usunięta w ciągu 8 godzin, błoto pośniegowe w ciągu 10 godzin, lodowica w ciągu 8 godzin (w załączniku dokumenty)?
W związku z wieloma stłuczkami i kolizjami w miejscowościach Srebrna, Łętownica, Pęchratka Polska w dniach 10-11. 01.2016 r. otrzymałem bardzo dużą ilość uwag, interwencji i telefonów o braku jakichkolwiek działań zarządcy celem doprowadzenia dróg do należytego stanu używalności.

screan brochuresMinął prawie rok od początku pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Szumowo.

Przedstawiając sprawozdanie z działalności za okres 2015 roku należałoby najpierw powrócić do początku pracy Wójta i Rady Gminy Szumowo.
Projekt budżetu, który wykonywałem przez ten rok przygotowywany był przez poprzedniego Wójta. Zakładał on dochody budżetu w wysokości 14 100 000 zł. Wydatki w wysokości 13 600 000 zł. Planowana nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytu. Gmina obciążona była kredytem w wysokości 1 000 000 zł, z którego mieliśmy spłacić w tym roku 500 000 tys. zł. mieliśmy również podpisane zobowiązania na budowę sali gimnastycznej w wysokości do wykonania 1 460 000 zł i na budowę strażnicy OSP w Głęboczu Wielkim 213 500 zł.

zdjęcie nowej drogi

W ostatnim czasie łączna długość dobrych dróg asfaltowych w gminie Szumowo powiększyła się o około 1,2 kilometra. Wspomniany odcinek drogi asfaltowej został wykonany w miejscowości Krajewo Budziły dzięki współpracy z firmą RUBAU Polska Sp. z o. o. Powyższa inwestycja w całości została zrealizowana ze środków własnych firmy na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Szumowo.

Galeria

Zdjęcie nowego parkinguZ początkiem października ruszył remont parkingu przy kościele NMP w Szumowie tj. na skrzyżowaniu ulicy 1- go Maja i Wyzwolenia. Na chwilę obecną prace zostały zakończone.
Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego parkingu z płyt drogowych i ułożenie 996 m2 kostki brukowej betonowej wraz z wytyczonymi stanowiskami parkowania samochodów.
Ponadto samorząd zadbał również o wygląd estetyczny wokół parkingu. W tym celu zakupiono i posadowiono donice oraz dokonano ozdobnych nasadzeń w postaci krzewów a całość przyległego miejsca wysypano grysem marmurowym.
Na chwilę obecną koszt inwestycji wyniósł ok. 130 tys. złotych i został zrealizowany ze środków własnych gminy.
Przypomnijmy również, że od 1 października trwa zakaz handlu na parkingu. Targowisko codzienne zostało przeniesione na plac za Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tzw. „agronomówkę”, natomiast targi w środy odbywać się będą na parkingu i placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.
Dla tych mieszkańców, którzy byli poza miejscowością i nie mogli na bieżąco oglądać postępu wykonywanych prac zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W miniony wtorek 8 września 2015 r. na drodze krajowej "ósemce" między Żabikowem a Ostrożnem doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch TIR-ów i samochodu osobowego. Na miejsce zdarzenia udały się jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia. Droga w tym miejscu była nieprzejezdna przez około 3 godziny.

Zdarzenie to spowodowało uruchomienie po raz pierwszy "systemu zabezpieczania dróg gminnych przed zniszczeniem" w związku z wjechaniem dużej ilości samochodów ciężarowych na drogi gminne. System ten opracowany był z myślą o możliwej większej ilości wystąpienia podobnych zdarzeń drogowych związanych z pracami przy budowie drogi krajowej nr 8. Wspomniany system polega na uruchamianiu jednostek OSP poprzez kierowanie ruchem na drogach lokalnych. Samochody osobowe kierowane były objazdami, natomiast wjazd samochodów ciężarowych na drogi gminne był ograniczony i blokowany. System ten mimo pewnych niedociągnięć zdał w pełni egzamin i mam nadzieję, iż mimo wszystko będzie rzadko uruchamiany - mówi Wójt Jarosław Cukierman.
Jednocześnie za pośrednictwem serwisu Wójt Gminy Jarosław Cukierman składa podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz jednostkom OSP w Srebrnym Borku, Ostrożnem i Srebrnej za udział w akcji.

Nowy autobus szkolny - zdjęcieWydaje się, że dowóz dzieci do szkół jest dość karkołomnym przedsięwzięciem logistycznym. Niemniej jednak samorząd gminy "odrobił pracę domową". Uczniowie jeszcze nie myśleli o powrocie do szkół, a samorząd już przygotowywał się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Gmina Szumowo w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiła fabrycznie nowy autobus marki Mercedes, który posłuży do dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Szumowie.  Autobus został wyposażony w systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR, EBV, w elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESP, w klimatyzację wielostrefową a także w nawigację. Ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie) 23 osoby (1+22).
Teraz sprawność transportu zdecydowanie się poprawiła, a uczniowie będą mogli bardziej bezpiecznie docierać do szkoły i wracać do domu. Nowy pojazd już ruszył w trasę od 1 września tego roku. Obecnie gmina dysponuje dwoma własnymi autobusami szkolnymi.
Wartość nowego autobusu wyniosła 242 986,50 zł brutto.

zdjęcie placu zabawGmina Szumowo zakończyła kolejną inwestycję dzięki której powstały trzy place zabaw w miejscowościach: Radwany Zaorze, Zaręby Jartuzy i Pęchratka Polska. Urządzenia i zabawki zamontowane zostały już w lipcu bieżącego roku by dzieci z poszczególnych miejscowości i okolicznych wsi mogły więc cieszyć się z nowych placów zabaw podczas wakacyjnego wypoczynku.
Według projektów na placach znalazły się zestawy ze zjeżdżalniami, huśtawki podwójne, bujaki sprężynowe pojedyncze i podwójne, piaskownica, ławeczki i kilka innych elementów, które na pewno nie pozwolą dzieciom na nudę. Elementy konstrukcyjne wykonano w większości z drewna i stali wykończonych przy użyciu innych materiałów co znacznie poprawia warunki bezpieczeństwa podczas „harców” naszych milusińskich.

Image3Pierwszy etap ukończony.

Gmina Szumowo a w większości mieszkańcy Szumowa pozyskali nowe miejsce do rodzinnych spotkań i wypoczynku. To właśnie dzięki czynnej i nieobojętnej postawie mieszkańców gminy lasek przy Zespole Szkół w Szumowie dostał „nowe życie”. W ramach rewitalizacji zagospodarowany teren poprzez budowę małej architektury tj. (ławki, kosze oraz altanka), zagospodarowanie zielenią tj. nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin przyczynił się do podniesienia standardów terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Wyznaczono i wykonano alejki z nawierzchnią kruszywa naturalnego oraz trawniki.

Zmodernizowane miejsce będzie doskonałym miejscem spotkań młodszych i dla starszych mieszkańców, pozwalające na spacer wśród pachnącego sosnowo - brzozowego lasu. Czyż nie warto!? Jest to dla nas ogromna radość i satysfakcja, z tego co osiągnęliśmy i zarazem czymś wyjątkowym.