Aktualności

Gmina Szumowo planuje pozyskać środki z WFOSiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu Gminy Szumowo.
Urząd Gminy Szumowo zawiadamia o możliwości składania wniosków na 2018 rok w zakresie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania elementów zawierających azbest (eternit).
Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Szumowo budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza. Pomoc nie będzie obejmowała osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

pika nona 1Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie  zaprasza do udziału w II Turnieju Sołectw Gminy Szumowo w Halową Piłkę Nożną pod patronatem Wójta Gminy Szumowo.

Termin zawodów –11marca 2018 r. (niedziela) godz. 1000

Do dnia 14 marca w biurach ARiMR rolnicy mogą składać oświadczenia o przyznanie płatności. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Image4W dniu 24.02.2018 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie  odbył się II Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Szumowo.   Podczas Turnieju nie brakowało dobrej zabawy. Dopisali też miłośnicy brydża sportowego z regionu, którzy walczyli pod czujnym okiem sędziego Mieczysława Małkowskiego.
Podczas Turnieju gracze mieli możliwość pokazania swoich umiejętności, gdyż brydż sportowy minimalizuje element przypadkowości związany z rozkładem kart i daje szansę uczestnikom na popis swojego potencjału. Przez długie godziny trwała karciana walka o puchar  i cenne nagrody, w czasie której znaleziono także  czas na rozmowy, analizy  i dyskusje brydżowe  przy kawie.

zdjęcie uczniów na scenie w SP w Szumowie22 lutego 2018 r. w ramach Programu Profilaktycznego „Młodość bez uzależnień” uczniowie klasy siódmej SP w Szumowie wystawili spektakl pt. „Współczesny świat zagrożeń”, który został przygotowany pod opieką pedagog szkoły pani Anety Frąckiel i pani Grażyny Jastrząb. Przedstawienie uświadamiało młodzieży zagrożenia wynikające z uzależnienia od Internetu, ukazywało też, jakie zdrowotne następstwa i zagrożenia niosą za sobą wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne. Uczniowie – wcieleni w role: wirusa, spamu, złych treści, uzależnienia i oszusta – przedstawili zebranym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w Internecie, jak się przed nimi bronić, jakich zachowań należy unikać.

Image4Dnia 22 lutego bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie o godz. 10 odbyło się szkolenie ARiMR dla rolników, o przyznanie płatności na 2018 rok.  
W spotkaniu uczestniczyli kierownik PZDR Zambrów Pan Wojciech Wiśniewski, Pani Marta Ostrowska i Pan Marcin Reczko z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy lekarz weterynarii Pan Jerzy Kamiński oraz Pan Karol Michałowski Specjalista ds. produkcji roślinnej.
Rolników przywitał Pan Wójt Jarosław Cukierman.  poinformował obecnych o programie Bioasekuracji i ASF. Na temat działań PROW w latach 2014 -2020 wypowiedział się Pan Karol Michałowski.

graczeGminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do udziału w II Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Szumowo.
Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Szumowo odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Początek rozgrywek zaplanowano na godzinę 10:00.
 
Wszyscy chętni proszeni są o zapisy pod numerem telefonu 86 476 92 94. Będzie także możliwość zapisania się w dniu turnieju do godz. 9:30.
 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
 
 
 Żródło: Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie 

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy Szumowo informuje,  że w roku 2018, wnioski będą przyjmowane w terminach:

•    od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 sierpnia 2017r.  do 31 stycznia 2018 r.
•    od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Urząd Gminy Szumowo informuje,  że w sierpniu 2018, wnioski będą przyjmowane w terminach:
•    od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

uczestnicy sprawozdaniaW dniu 10.02.2018r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP w Srebrnym Borku oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, dowódca JRG w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, Pani Iwona Jastrzębska oraz Prezes BS w Szumowie Edward Lipiński. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP za rok 2017. W 2017 roku jednostka brała udział w różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, uczestniczyła w ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach gminnych. W czasie zebrania przedstawiono też plan działalności na rok 2018. Głos zabrali również zaproszeni goście.

Podkategorie