Aktualności

W związku ze znacznym spadkiem cen tworzyw w imieniu Firmy LIDER Tomasz Piętka informujemy rolników o konieczności dokładnego sortowania i pakowania oddzielnie każdego odpadu z tworzyw sztucznych. Folię pakujemy związaną w paczki do 50 kg, butelki, bańki, sznurki, siatki w każdy oddzielny worek foliowy w wadze do 50 kg. Odpady nieposortowane nie będą odbierane, a także odpady typu strzykawki itp. Na dzień odbioru, rano spakowane odpady prosimy wystawiać przed posesją. W związku z brakiem informacji w jakiej ilości odpady z tworzyw będą oddawane, dopuszczamy przedłużenie odbioru do 3 dni.

zdjęcie listu intencyjnegoW dniu 1 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana z Komendantem Powiatowej Policji w Zambrowie mł. insp. Anną Bajeńską, które z pewnością zaowocuje dalszą efektywną współpracą.
Jednym z tematów spotkania było zawarte porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu pn. „poMOC, a nie przeMOC!” dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuję, że 4 lutego obchodzimy 18. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia nie są optymistyczne i wskazują, że w ciągu 15-20 lat liczba zachorowań na świecie na nowotwory podwoi się. W profilaktyce zachorowań na nowotwory  musimy pamiętać, że dostęp do badań diagnostycznych jest bardzo ważnym elementem, ale jednym z wiodących jest odpowiedni styl życia. W związku z nadchodzącym świętem przypominamy o najważniejszych zasadach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 Google, Inc. Street View

Z A W I A D O M I E N I E

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2018 r. wchodzą w życie Zarządzenia Zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego w miejscowości Szumowo (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 428) oraz w sprawie nadania nazwy ulicy kpt. Antoniego Kozłowskiego w miejscowości Szumowo ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 427)

Zarządzenia wydano w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744 z późn. zm.).

Powyższymi zarządzeniami dokonano:

Przecięcie wstęgi20 stycznia 2018 to był bardzo uroczysty dzień w Pęchratce Polskiej - otwarcie Pracowni Orange, wiejskiej świetlicy multimedialnej.
Do budynku szkoły podstawowej przybyło ok. 100 osób. "Cieszymy się bardzo, że przyjęliście Państwo zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i tym samym uświetnicie otwarcie Pracowni Orange. A teraz przypomnijmy drogę naszego sukcesu..." Po tym słowie wstępnym koordynator projektu, głos zabrali goście oraz lider grupy inicjatywnej. Następnie wspólnie zaśpiewano piosenkę, której słowa zostały ułożone specjalnie na tę okoliczność. Przecięcie wstęgi, poświęcenie nowej pracowni, tort i szampan okolicznościowy, wspólne zdjęcia, słodki poczęstunek, korzystanie ze świetlicy multimedialnej, gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów to kolejne wydarzenia towarzyszące otwarciu Pracowni Orange."Dziękujemy Wszystkim i Każdemu z osobna za zaangażowanie, wsparcie i współpracę." - tak brzmiał napis na ostatnim slajdzie prezentacji multimedialnej dokumentującej historię powstania pracowni. I tak dzięki wsparciu wielu instytucji i osób mamy nową, piękną świetlicę multimedialną.

Przedstawienie z okazji dnia Babci24 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie Dzień Babci i Dziadka świętowali seniorzy z gminy Szumowo.
Uroczystość rozpoczął występ zespołu mażoretek – juniorek, działający przy GOK, który zaprezentował układ taneczny do utworu „Happy marching band”, po czym dzieci złożyły serdeczne życzenia oraz podziękowania dla babć i dziadków za ich miłość, opiekę, troskę i wsparcie w trudnych chwilach. Imprezę uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Szansa” z Zambrowa oraz solistki Sylwii Paszkiewicz-Garczarek, którzy zabrali naszych gości w muzyczną sentymentalną podróż w lata ich młodości. Po pełnej wzruszeń i emocji części artystycznej dyrektor GOK Sławomir Śledziewski zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.

Image821 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a - 22 stycznia - Dzień Dziadka.
 
Święta te mają w Polsce tradycję liczącą ponad pół wieku, pojawiły się bowiem w naszych kalendarzach już w latach sześćdziesiątych  ubiegłego wieku. Są to Święta, które dają naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, wnukowie mogą okazać swój szacunek. Babcie i Dziadkowie są w naszym życiu szczególnymi Osobami. Będąc dziećmi, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdy dorastamy, staje się to dla nas coraz bardziej oczywiste. Wspomnienia szczęśliwych i beztroskich chwil spędzonych z dziadkami powodują, że dzieciństwo postrzegamy jako wyjątkowy czas. Tak wiele zawdzięczamy naszym babciom i dziadkom, dlatego warto uczcić ten dzień w szczególny sposób.

zdjęcie ze szkoły„Miesiąc styczeń się raduje, że Dzień Babci Dziś świętuje.
I dla Dziadka są życzenia, i tych życzeń są spełnienia.”

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i łez radości...

Dnia 18 stycznia 2018r. gościliśmy w naszej szkole Babcie i Dziadków zaproszonych przez uczniów klasy IIIa Szkoły Podstawowej. Spotkanie rozpoczęło się od programu artystycznego. Wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w odświętny nastrój, a pięknie zaprezentowany układ taneczny wzbudził podziw i spowodował uśmiech na twarzach zebranych.

zaproszenieGminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza wszystkie Babcie
i Dziadków z Gminy Szumowo  na uroczystość z okazji ich święta  
w dniu 24.01.2018r. o godz. 16.00.
Imprezę uświetni występ zespołu folklorystycznego  „ Szansa”
z Zambrowa.
 

 

 

Podpisanie uumowy

Podstawowym bardzo ważnym zdaniem i nad którym obecnie trwają intensywne prace jest poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Szumowo. Z pewnością nie byłoby to możliwe bez pozyskanych środków zewnętrznych o które to Gmina skutecznie zabiega i wnioskuje.
W grudniu 2017 roku zostało oddanych do użytku 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, których budowa została dofinansowana w ramach realizacji pierwszego etapu projektu Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Nr 7 Podstawowe Usługi i Odnowa wsi na Obszarach Wiejskich Typ Operacji 7.2.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa złożonego do Urzędu Marszałkowskiego.

Podkategorie