Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 1.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków.

logo programu dobry stratOśrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo – pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Szanowni Państwo,
 
jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia  dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość. 

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez centrum Szumowa po oddaniu do użytku niedawno przebudowanej trasy S8 spowodował doszczętne zniszczenie skrzyżowania ulicy Cmentarnej z ulicą 1 Maja.


Wychodząc naprzeciw zgłaszanego przez mieszkańców problemu pogarszającego się stanu jezdni oraz związane z tym utrudnienia w ruchu, Gmina Szumowo wielokrotnie podejmowała się jej naprawy. Niestety takie „doraźne łatanie dziur”  były niewystarczające i nieskuteczne. Na zorganizowanym spotkaniu poświęconemu tej sprawie,  w którym uczestniczyli: Starosta Zambrowski, Wójt Gminy Szumowo oraz właściciel Zakładu Produkcji Kruszyw Rypińscy Sp. j. ustalono, że tylko gruntowna przebudowa tego skrzyżowania zagwarantuje  w pełni zadowalający stan tego odcinka drogi.  Efektem spotkania było zawiązanie porozumienia wskazującego, iż część drogi o łącznej powierzchni 332,30 m² w obrębie ulic Cmentarnej oraz  1 Maja zostanie wyremontowana dzięki środkom finansowym  Zakładu Produkcyjnego Kruszyw Rupińscy Sp. j. Inwestycję remontową dotyczącą  ulicy 1 Maja o łącznej powierzchni 490 m² realizuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie, natomiast odcinek skrzyżowania ulicy Cmentarnej  do bramy Cmentarza  - Gmina Szumowo.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Szumowo i okolic na spotkanie ph. „ Przywrócić historię skazaną na zapomnienie” , które odbędzie się 8 lipca 2018r. o godz. 11.00 w Sali GOK Szumowo.

Spotkanie poprowadzi p. Robert Radzik, autor i publicysta książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i północnego Mazowsza.

zdjęcieKoło Gospodyń Wiejskich ,, BORÓWECZKI’’ oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na III LIPCÓWKĘ w Srebrnym Borku.
Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 w dniu 7 lipca 2018r. na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku.
W programie przewidzianych jest wiele atrakcji:
• dmuchane zjeżdżalnie,
• animatorzy dla dzieci,
• szkolenie udzielania I pomocy przedmedycznej,
• pyszne jedzenie i picie,
• zabawa taneczna do rana, którą poprowadzi DJ.

Wojewoda Podlsaki powołał na wniosek Wójta Gminy Szumowo komisję do oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Szumowo.

Poniżej zamieszcamy formularze wniosku i załaczniki jakie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4 w celu oszacowania szkody w gospodarstwie.

Załączniki do karty:

ilustracja rysunkowaGrupa nieformalna „Szumowianki na medal „ i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają wszystkie dzieci na wakacyjne zajęcia w GOK Szumowo realizowane w ramach projektu „Akademia małolata ciekawego świata” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i samorząd gminy Szumowo w ramach programu „Działaj lokalnie” . Już od 2 lipca, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czeka na was mnóstwo atrakcji: różnorodne tematyczne zajęcia , interaktywne warsztaty, wycieczki , wyjazdy na basen i do kina, zabawy przy muzyce i grillu.

zdjęcie  Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się największa w regionie, najbardziej znana i popularna wśród podlaskich rolników Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na X Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego i XXV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych jak corocznie zjechali najlepsi hodowcy z całego kraju, prezentując swoje okazy hodowlane, dzieląc się z innymi hodowcami doświadczeniem i osiągniętymi sukcesami. 
 
 

Podkategorie