Aktualności

 

 Polacy mają ponad 40 mln kart bankowych i 31 mln dodowdów osobistych.

Jeden numer do wielu banków - do zastrzegania kart i dokumentów.
(+48) 828 828 828

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej.

Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r.do godz 15:30 pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pk. nr 7 lub 8

Szczegóły na stronie: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4585

Na podstawie art. 35 ust. 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. Nr 2204, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVII/77/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub zbycia oraz uchwały nr VI/2015 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

zdjęcie mikołaja w szpitaluZostań świętym Mikołajem i podaruj pluszaka dziecku choremu na raka – pod tym hasłem w Szkole podstawowej w Srebrnej została utworzona zbiórka prezentów dla małych pacjentów onkologii i hematologii, nefrologii, gastroenterologii, hepatologii i alergologii dziecięcej w Białymstoku. Koordynatorem zbiórki była pani Katarzyna Jastrząb.

grafika pojemniki dla śmieciJAKIE CENY ,,ZA ŚMIECI’’

W dniu 11.12.2018r. odbyło się spotkanie Radnych Gminy Szumowo i posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Szumowo.
Komisje obradowały nad projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Tematy spotkania zdominował jednak temat podwyżki opłat za odpady komunalne (śmieci). Oferta firmy zbierającej odpady na terenie Gminy Szumowo była o około 30% wyższa niż w roku ubiegłym.
Uwzględniając do tego 7% prowizji dla sołtysów za przyjmowanie opłat oraz obsługę administracyjną opłaty powinny wzrosnąć o 50%.

zdjęcie sprzętuW dniu wczorajszym, 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa, zakupionych w ramach realizacji zadania „Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Łączna kwota zakupionego sprzętu wyniosła 62 987,88 zł z czego dofinansowanie wynosiło 62 358,00 zł (99%), natomiast 629,88 zł (1%) pochodziło ze środków Gminy.
Zakupiono i przekazano następujący sprzęt:

W dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz.12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się szkolenie na temat nowych zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  i Urzędu  Skarbowego.

 

1 grudnia (sobota) w godzinach od 9:00 do 14 :OO w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zambrowie odbędą się konsultacje skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem spotkania jest przekazanie zainteresowanym informacji o nowych regulacjach prawnych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwością pozyskiwania środków finansowych na ich funkcjonowanie.

zdjęcie z wizyty28 listopada w gminie Kołaki Kościelne oraz Szumowo gościli przedstawiciele z niemieckiego Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V., które zajmuje się szeroko pojętą tematyką energii odnawialnej. Stowarzyszenie to współpracuje również z Województwem Podlaskim.

Swoją wizytę rozpoczęli od gminy Kołaki Kościelne. Pan Wójt Sylwester Jaworowski zaprezentował gościom osiągnięcia gminy w pozyskiwaniu środków Unijnych. Szczególnie interesujące były kwestie związane z technologiami odnawialnymi takimi jak zrealizowane projekty z panelami fotowoltaicznymi, kolektorami solarnymi oraz termomodernizacją Urzędu Gminy i pracującą w nim pompą ciepła.

Podkategorie