Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r

Więcej informacji

Wzorem lat ubiegłych Gmina Szumowo uruchomiła punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2018 dla rolników posiadających do 15 ha gruntów ornych.
Pomoc w wypełnianiu wniosków prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Szumowo,  pok. nr 12 (sala ślubów).
Telefon do kontaktu 86 476 80 11 lub 86 476 80 12

Wszystkim Mieszkacom i Gociom Gminy Szumowo2 1

kilka osób stojących przed domem dziecka      Dnia 28.03.2018r. wolontariusze ze szkolnego koła PCK przy Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej wraz z opiekunką p. Anną Mioduszewską udali się z wizytą do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. Celem wyjazdu było przekazanie podopiecznym z Placówki nr 4 zgromadzonych przez uczniów szkoły słodyczy w ramach akcji ,,SŁODKA WIELKANOC’’. Szkolne koło PCK  przekazało również pocztówkę  z życzeniami świątecznymi, bukiecik z kwiatkami własnoręcznie wykonany oraz grę ,,DOBBLE’’.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny Stół Wielkanocny”. Celem konkursu jest m.in. kultywowanie lokalnych tradycji oraz identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych. Uczestnikami konkursu mogą być: grupy formalne i nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia) działające na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. Zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do 04 kwietnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia poniżej.

  dzieci na skansenie 26 marca najmłodsi uczniowie Szumowa odwiedzili miejscowy skansen. Dzieci poznały przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego pochodzącego w większości z terenu pogranicza Mazowsza i Podlasia. Pierwszą atrakcją jaką zobaczyli uczniowie przedszkola był budynek chałupy mieszkalnej z ponad 100 lat w której znajduje się wiele ciekawych eksponatów. Dzieci zwiedziły  jeszcze pozostałe budynki gospodarcze takie jak kuźnia, spichlerz, pracownia tkacka, stodoła i chlewy.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają na szkolenie w dniu 9 kwietnia w godz. 10.00 -14.00, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Szkolenie adresowane jest do lokalnych animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury, świetlic i bibliotek oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu zambrowskiego.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości realizacji warsztatów oraz grantów w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Podlaski Pomost Kultury.
2) Pomost dla Niepodległej.
3) VIII Ogólnopolska Giełda Projektów.
4) Digitalizacja.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu !

papugaOrganizatorzy Imprezy Charytatywnej dla dzieci na rzecz Marcela
Mianowskiego serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pt. „KOCHAM PAPUGI”.

Nagrodą za wykonanie najlepszej pracy jest Voucher Rodzinny
(2 osoby dorosłe plus 2 dzieci) do Jurajskiego Parku Dinozaurów
w Jurowcach, który obejmuje zwiedzanie ścieżki edukacyjnej
z dinozaurami przez cały dzień oraz dodatkowo dla każdego
dziecka możliwość skorzystania z 6 atrakcji znajdujących się
na terenie obiektu.

zdjęcie uczestników konkursuDzisiaj, 22 marca 218 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szumowo uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Szumowo rywalizowało w eliminacjach gminnych do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział 8 uczestników. Uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Szumowie, Szkolę Podstawową w Pęchratce Polskiej oraz Szkołę Podstawową w Srebrnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Adam Wysmułek, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, oraz pracownik Urzędu Gminy Iwona Jastrzębska.

Każdy z uczestników turnieju musiał rozwiązać przygotowany test, składający się z 35 pytań. Na rozwiązanie testu przewidziano 30 minut. Po zakończeniu części pisemnej pięcioro najlepszych zawodników wzięło udział w eliminacjach ustnych. Każdy z nich odpowiadał na 3 wylosowane pytania. Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

Podkategorie