Aktualności

Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sieprnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana dodatkowo, poza wcześniej ustalonym harmonogramem w następujących dniach i godzinach:

Miejsce: Posterunek Policji w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5 (była ulica XXX-lecia).

  • 29 stycznia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 31 stycznia 2018r. -  godz. 13:00 - 15:00
  • 9 kwietnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 16 kwietnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 6 sierpnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 13 sierpnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 3 grudnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00.
  • 10 grudnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00

Zdjęcie ze spotkania mieszkańców w Łętownicy

 

2018-02-20. W ramach konkursu "Opowiedz ..." Koło Gospodyń Wiejskich w Łętownicy zgłosiło film opowiadający o projekcie "Od czegoś trzeba zacząć”  Trzymajcie kciuki!

 

 

Grupa kobiet     Marzec to miesiąc, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji organizuje się uroczystości specjalnie dla Pań. Tak też było i w Srebrnym Borku. W niedzielne popołudnie 4 marca 2018 roku w remizie OSP  panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Boróweczki’’ zorganizowały spotkanie dla chętnych pań z całej miejscowości, aby uczcić święto DNIA KOBIET. Przybyło wiele pań w różnym wieku z czego organizatorki były bardzo zadowolone.

uczniowie odbierają dyplomyNiemałym sukcesem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej zakończyły się Półfinały Wojewódzkie Indywidualnych Igrzysk Tenisa Stołowego w Grajewie. W zmaganiach klas VII i szkół gimnazjalnych wzięło udział ponad 50 zawodników.
 
 
 

Zaproszenie na spotkania dotyczące rządowego Programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych – tzw. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Spotkania odbędą się w następujących miejscach:
09.03.2018 r. - Sokółka, Starostwo Powiatowe, ul. J. Piłsudskiego 8, godz. 16.00
10.03.2018 r. - Wysokie Mazowieckie, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 19, godz. 10.00
- Łomża, Park Przemysłowy, ul. Sikorskiego 166, godz. 14.00
Prowadzącym spotkania będzie:
Piotr Krygiel – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Gość specjalny:
Paweł Backiel - Prezes Zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Poseł na Sejm RP
Bernadeta Krynicka

plakat z żołnierzem i krzyżem 16 marca 2018 r.  w naszej Gminie będzie miała miejsce niecodzienna uroczystość, pożegnania i pochówku żołnierzy 201 pułku piechoty, poległych w boju pod Paprocią i Pęchratką 4 sierpnia 1920 roku, odnalezionych i ekshumowanych z pola walki przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Żołnierze w honorowym kondukcie zostaną odprowadzeni i pochowani w kwaterze wojennej na cmentarzu w Szumowie.

 

 

grupa ludzi na sali sportowej     Dnia 28.02.2018 r. w szkole Podstawowej w Srebrnej odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kursu podstawowych technik samoobrony „Bezpieczna Kobieta”. Ćwiczenia organizowane są przez Urząd Gminy Szumowo i Mazowiecko Podlaski Klub Karate przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Gmina Szumowo planuje pozyskać środki z WFOSiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu Gminy Szumowo.
Urząd Gminy Szumowo zawiadamia o możliwości składania wniosków na 2018 rok w zakresie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania elementów zawierających azbest (eternit).
Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Szumowo budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza. Pomoc nie będzie obejmowała osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

pika nona 1Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie  zaprasza do udziału w II Turnieju Sołectw Gminy Szumowo w Halową Piłkę Nożną pod patronatem Wójta Gminy Szumowo.

Termin zawodów –11marca 2018 r. (niedziela) godz. 1000

Podkategorie