Aktualności

Zdjęcie z podpisania umowy.W dniu 3 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano umowę na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynku OSP w Srebrnym Borku”.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska. Ze strony dotującego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Piotr Dzierżanowski. Podczas podpisywania umowy obecny był także Członek Carządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski.

Zdjęcie trzech pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostożnego.W dniu 2 lipca 2017 roku przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Ostrożnego, Pęchratki Polskiej i Paproci Dużej reprezentowały Gminę Szumowo na imprezie plenerowej pt. Smaki Podlasia organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

 

 

 

zdjęcie z zawodówW ubiegłą niedzielę 3 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 na boisku sportowym w Rutkach-Kossakach odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu zambrowskiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Zambrowie oraz Gminą Rutki.
W zawodach wzięli udział drużyny kobiece i męskie, które zajęły pierwsze miejsca w zawodach szczebla gminnego. O zwycięstwo walczyło 16 drużyn w tym pięć z terenu gminy Szumowo. Dwie drużyny kobiece z Szumowa i Łętownicy, trzy drużyny męskie z Szumowa, Ostrożnego i Łetownicy, w tym jedna old boy z Łętownicy.
W klasyfikacji ogólnej zajęli miejsca:

Zdjęcie radiotelefonów HyteraNowe radiotelefony dla jednostek OSP w Srebrnej, Pęchratce Polskiej i Łętownicy.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej, Pęchratce Polskiej i Łętownicy otrzymali nowe radiotelefony. Każda z wymienionych jednostek otrzymała po 2 nowe radiotelefony cyfrowo-analogowy firmy Hytera PD565.

Sprzęt ten został zakupiony w ramach udzielonej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Umowa została zawarta 24 maja 2017 roku w Białymstoku.

Zdjęcie dzieci bawiących się na łące.Wakacje z GOK Szumowo

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci i młodzież na wspólne spędzenie wakacyjnego czasu.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz.10.00.

Startujemy 3 lipca! (poniedziałek)

Kierownik OPS w Szumowie informuje. że w dniu 06.07.2017 r. Ośrodek Pomocy Społeczenej w Szumowie nie będzie czynny z uwagi na wyjazd pracowników na szkolenie.

Serdecznie przepraszamy.

Kierownik OSP w Szumowie

Krystyna Chlewicka

Zdjęcie puchary wręczone na zawodach strażackichW minioną niedzielę 25 czerwca strażacy z terenu gminy Szumowo rewalizowali w zawodach sportowo - pożarniczych w Łętownicy. Są one przede wszystkim ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej zarówno bojowej strażaków jak i będącego w ich posiadaniu sprzętu. Tym razem aż dziewiętnaście drużyn strażackich oprócz seniorów straszych wzmagało się w dóch konkutrencjach, w sztafecie oraz w ćwiczeniu bojowym.  Zawody przebiegły w przyjaznej i wesołej atmosferze.
Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman. Niezabrakło oczywiście przepysznej strażackiej grochówki.
Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników dwóch konkurencji ustaliła następującą kolejność miejsc:

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Szumowo z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.  

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się

https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/476-szumowo

Przed nami perspektywa zbudowania dla naszych pociech wymarzonego placu zabaw z funduszy NIVEA.

Nasz film konkursowy, którego głównym inicjatorem są Najmłodsi – wspierani przez całe rodziny, a szerzej - przez całą społeczność lokalną, zdobył uznanie Jury konkursu organizowanego przez firmę NIVEA. Przeszliśmy do rundy finałowej.

Zakwalifikowaliśmy się jako jedyni z powiatu zambrowskiego.