Aktualności

Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego realizowały program edukacyjny Czyściochowe Przedszkole, który miał na celu edukowanie i motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. Zrealizowały one sześć cykli tematycznych oraz wykonały prace plastyczne do konkursu zorganizowanego przez klub Rossman Rosnę! Junior.
1 lipca jury ogłosiło wyniki konkursu, w którym to prace naszych dzieci znalazły się w grupie 100-u przedszkoli z całej Polski, które wygrały kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł, umożliwiającą zakup produktów higienicznych na potrzeby przedszkola.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy.

121 lat temu 15 lipca w Paproci Dużej ślub wziął Józef Piłsudski z Marią Juszkiewiczową.  Upamiętniając te wydarzenie oraz postać Józefa Piłsudskiego Panie z KGW Paprotki z Paproci Dużej z przewodniczącą Justyną Cygan -główną inicjatorką projektu- wyremontowały budynek po starej zlewni mleka i otworzyły tam Izbę Pamięci im. Józefa Piłsudskiego. Projekt dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie” w kwocie 40000zł oraz Gminę Szumowo w kwocie ok 56300 zł. Środki przekazane przez Gminę Szumowo przeznaczone zostały na remont zewnętrzny budynku (elewacja budynku, docieplenie fundamentów i stropodachu oraz remont przyłącza kanalizacyjnego). 
Na uroczystość otwarcia 17.07.2020 r zebrało się wielu znamienitych gości:  proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP Andrzejewo ks.Jerzy Kruszewski, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Pani Anna Śliwowska oraz Pani Gałczyk Urszula reprezentujące Senatora RP Marka Adama Komorowskiego, Wicestarosta Zambrowski Jacek Murawski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” Iwona Wiernicka, Z-ca  Wójta Gminy Szumowo Hanna Szabłowska, Skarbnik Gminy Szumowo Halina Dmochowska, Dyrektor GOK w Szumowie Michał Selerowski, sołtys wsi Paproć Duża Zdzisław Rybakiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej Elżbieta Lemańska, Radny Gminy Szumowo Zbigniew Dzierka, Prezes OSP w Paproci Dużej Andrzej Pskiet oraz poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej i delegacja strażaków. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11. Po przemowach przewodniczącej KGW Paprotki Justyny Cygan i zaproszonych gości nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie zebrani goście zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy poświęconej pamięci Józefa Piłsudskiego. Popijając mocną, czarną i słodką herbatę, w której lubował się Marszałek podziwiać można było przygotowane eksponaty. Dużą pomoc merytoryczną podczas przygotowywania wystawy włożył Pan Józef Głębocki – za co należą się mu szczególne podziękowania. Część okazów wystawionych podczas wystawy pochodziła z prywatnych zbiorów Pana Głębockiego. Podczas wystawy można było również obejrzeć przedmioty należące do żołnierzy polskich, którzy zamordowani zostali przez bolszewików podczas bitwy w 1920r, a których szczątki pochowano na cmentarzu w Szumowie 16 marca 2018r.

Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 realizacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)", przekazuje aktualne najistotniejsze informacje o projekcie.

Pół wieku temu, dwadzieścia pięć par z Gminy Szumowo stanęło na ślubnym kobiercu. Z tej okazji 18 lipca 2020 roku odbyła się uroczystość Złotych Godów, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Było to wyjątkowe spotkanie, jako że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak wielu lat w małżeństwie. Taki staż małżeński robi naprawdę wrażenie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatów celebrowaną przez Księdza Proboszcza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie – Sławomira Grodeckiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem rodziny, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos nasi Jubilaci zostali odznaczeni medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Aktu odznaczenia dokonał Wójt Gminy – Pan Jarosław Cukierman w towarzystwie Skarbnika Gminy – Pani Haliny Dmochowskiej i Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Agnieszki Żochowskiej.

baner- Powszechny Spis Rolny  

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

Czy już wiesz?

 Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

• zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
• świadczenia DOBRY START 300 + na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:
- od dnia 1 lipca 2020 r. – w wersji elektronicznej (portal Empatia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS)
- od dnia 1 sierpnia 2020 r. – w wersji tradycyjnej papierowej

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka, ul. 1 Maja 50 18-305 Szumowo, pok. Nr 1.

Jednocześnie informujemy, że nie składamy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ) w 2020 roku !!! ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego było ustalone w 2019 roku i obejmuje okres do 31 maja 2021 r.
Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo narodzonych dzieci.

Pod koniec minionego tygodnia Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo  wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział, że do frekwencji rozstrzygającej o wyniku "Bitwy o Wozy" nie będą liczone głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach, po to, aby nie promować tych gmin, które mają wielu turystów. O nowe pojazdy nie będą mogły ubiegać się również te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pucharze Gmin, czyli akcji, mającej na celu zwiększenie frekwencji w niedzielnych wyborach!

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu (regulamin w załączeniu), a przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach i tym samym zwiększeniu szansy gminy na zdobycie 50 tys. zł!

02.07.2020 r w Zambrowie gościł Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na terenach zielonych nad zalewem miejskim spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z powiatu zambrowskiego. Gminę Szumowo reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska. Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty wręczył przedstawicielom władz powiatowych i gminnych symboliczne bony w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych tzw. „Tarcza dla Samorządów”. źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Wysokość środków finansowych otrzymanych przez Gminę Szumowo to  826.076 zł.  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Otrzymane wsparcie finansowe Gmina Szumowo może wykorzystać na realizowane lub nowe inwestycje gminne.

W dniu wczorajszym, 30 czerwca 2020 r. na parkingu przy OSP Szumowo, odbył się pokaz strażacki. Zorganizowany został przez firmę KADIMEX, w którym uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Szumowo. Ochotnicy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prezentacji. Mogli z bliska obejrzeć prezentowany sprzęt min: motopompę szlamową i pływającą, wentylator, prądownice, węże strażacki, hełmy, latarki ubrania specjalne, buty ochronne, kominiarki strażackie, torbę medyczną czy sprzęt burzący typu hooligan, toporek wielofunkcyjny czy topór strażacki. Firmie KADIMEX dziękujemy za prezentacje, uczestnikom za przybycie.

Podkategorie