Aktualności

kilka osób stojących przed domem dziecka      Dnia 28.03.2018r. wolontariusze ze szkolnego koła PCK przy Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej wraz z opiekunką p. Anną Mioduszewską udali się z wizytą do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. Celem wyjazdu było przekazanie podopiecznym z Placówki nr 4 zgromadzonych przez uczniów szkoły słodyczy w ramach akcji ,,SŁODKA WIELKANOC’’. Szkolne koło PCK  przekazało również pocztówkę  z życzeniami świątecznymi, bukiecik z kwiatkami własnoręcznie wykonany oraz grę ,,DOBBLE’’.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny Stół Wielkanocny”. Celem konkursu jest m.in. kultywowanie lokalnych tradycji oraz identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych. Uczestnikami konkursu mogą być: grupy formalne i nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia) działające na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. Zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do 04 kwietnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia poniżej.

  dzieci na skansenie 26 marca najmłodsi uczniowie Szumowa odwiedzili miejscowy skansen. Dzieci poznały przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego pochodzącego w większości z terenu pogranicza Mazowsza i Podlasia. Pierwszą atrakcją jaką zobaczyli uczniowie przedszkola był budynek chałupy mieszkalnej z ponad 100 lat w której znajduje się wiele ciekawych eksponatów. Dzieci zwiedziły  jeszcze pozostałe budynki gospodarcze takie jak kuźnia, spichlerz, pracownia tkacka, stodoła i chlewy.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają na szkolenie w dniu 9 kwietnia w godz. 10.00 -14.00, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Szkolenie adresowane jest do lokalnych animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury, świetlic i bibliotek oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu zambrowskiego.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości realizacji warsztatów oraz grantów w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Podlaski Pomost Kultury.
2) Pomost dla Niepodległej.
3) VIII Ogólnopolska Giełda Projektów.
4) Digitalizacja.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu !

papugaOrganizatorzy Imprezy Charytatywnej dla dzieci na rzecz Marcela
Mianowskiego serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pt. „KOCHAM PAPUGI”.

Nagrodą za wykonanie najlepszej pracy jest Voucher Rodzinny
(2 osoby dorosłe plus 2 dzieci) do Jurajskiego Parku Dinozaurów
w Jurowcach, który obejmuje zwiedzanie ścieżki edukacyjnej
z dinozaurami przez cały dzień oraz dodatkowo dla każdego
dziecka możliwość skorzystania z 6 atrakcji znajdujących się
na terenie obiektu.

zdjęcie uczestników konkursuDzisiaj, 22 marca 218 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szumowo uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Szumowo rywalizowało w eliminacjach gminnych do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział 8 uczestników. Uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Szumowie, Szkolę Podstawową w Pęchratce Polskiej oraz Szkołę Podstawową w Srebrnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Adam Wysmułek, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, oraz pracownik Urzędu Gminy Iwona Jastrzębska.

Każdy z uczestników turnieju musiał rozwiązać przygotowany test, składający się z 35 pytań. Na rozwiązanie testu przewidziano 30 minut. Po zakończeniu części pisemnej pięcioro najlepszych zawodników wzięło udział w eliminacjach ustnych. Każdy z nich odpowiadał na 3 wylosowane pytania. Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

     grupa ludzi obchodzaca dzień wiosny 21 marca to pierwszy dzień wiosny. Astronomiczna wiosna zaczyna się zawsze od równonocy wiosennej. Choć na wiosenną pogodę przyjdzie nam jeszcze poczekać. To jednak nie przeszkodziło mieszkańcom Pęchratki Polskiej by uczcić pierwszy dzień wiosny. Pracownia Orange, Koło Gospodyń Wiejskich i uczniowie integrując się nawzajem, obchodziło 21 marca w nietypowy sposób.

 droga w paproci DużejW dniu 13.03.2018 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego podjął jednoznaczną decyzję o odrzuceniu pomocy finansowej ze strony Rady Gminy Szumowo w wysokości 1 520 000 zł na realizację budowy drogi powiatowej na odcinku od Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna do Paproci Dużej (granica województwa) wraz z budową ronda w Srebrnej. Jeżeli Zarząd Powiatu odstąpi od budowy tej drogi zaprzepaści również zagwarantowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w wysokości 3 000 000 zł.  Kwota 4 520 000 zł  stanowi ponad 52% kosztów.
Rada Gminy Szumowo na sesji w dniu 15.03.2018 r. ponowiła chęć dofinansowania tej inwestycji i przedłużyła termin na przyjęcie pomocy przez Zarząd Powiatu do dnia 19.03.2018 r.
Niestety do tego terminu Wójt Gminy nie otrzymał jednoznacznej deklaracji ze strony Pana Starosty, czy Powiat przyjmuje czy też odrzuca oferowaną pomoc.
Należy przypomnieć, że Wójt Gminy Szumowo podpisał z Zarządem Powiatu umowę partnerską na dofinansowanie w/w inwestycji 12.09.2017 r, deklarując się do pokrycia kosztów w wysokości 50% przy kosztorysie inwestorskim opiewającym na koszt około  6 000 000 zł. Udział Gminy Szumowo miał więc wynosić kwotę 1 520 000 zł (taką pomoc Zarząd Powiatu zaplanował w swoim budżecie na 2018 rok).
Pismem z dnia 16.01.2018 r. Zarząd Powiatu poinformował Wójta i Radę Gminy Szumowo, że w wyniku ogłoszenia na budowę przedmiotowej drogi najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 9 687 965,92 zł (blisko 62% drożej  od wartości kosztorysowej)

Podkategorie