Aktualności

Już po raz trzeci Koło Gospodyń Wiejskich ,,Boróweczki'' ze Srebrnego Borku zorganizowało wspólną zabawę na ,,Lipcówce''. W sobotę 7 lipca na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku od godziny 16.00 czekało mnóstwo atrakcji dla każdego. W wydarzeniu licznie uczestniczyły dzieci, rodzice i dziadkowie. Wszyscy wspólnie się bawili, co było bardzo dobrą formą integracji społeczeństwa.

Najmłodsi mogli korzystać z pompowanej zjeżdżalni i suchego basenu z piłeczkami. Na dzieci i młodzież czekała również loteria fantowa, a także gry, zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów. Był również pokaz baniek mydlanych i mnóstwo prezentów dla naszych milusińskich. Starsi uczestnicy festynu mogli podszkolić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Panie z miejscowego KGW przygotowały stoiska gastronomiczne, na których serwowano pyszne pierogi, babę ziemniaczaną, chleb ze smalcem i ogórkiem, potrawy z grilla i wiele innych smakołyków. Nie zabrakło oczywiście pysznych ciast i deserów własnoręcznie robionych przez ,,Boróweczki''. Świetna pogoda umożliwiła zabawę pod ,,gołym niebem'', którą do białego rana prowadził Dj.

W dniu 5 lipca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zmienił się na kilka godzin w małe laboratorium chemiczne. Dzięki dotacji pozyskanej z programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i ODL Lokalnej grupy Działania „Brama na bagna” dzieci z naszej gminy miały możliwość uczestnictwa w fascynującym spotkaniu z nauką podczas interaktywnych warsztatów pokazowo - eksperymentalnych „Kulturalne laboratorium”, będących nie tylko doskonałą zabawą, ale też fascynującą przygodą w krainie nauki.

podpisanie umowyW środę, 4 lipca 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Bogdan Dyjuk, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz skarbnik Gminy- Halina Dmochowska, podpisali umowę na realizację projektu ,,Aktywnie i zdrowo - urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Paproć Duża” w ramach dotacji  z ,,Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego”.
,,Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” samorząd województwa realizuje po raz pierwszy. Skierowany jest on do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania  jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina. Do Programu zgłosiło się 70 gmin w tym Gmina Szumowo, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach w/w programu. Inicjatorkami wniosku  były w głównej mierze mieszkanki wsi Paproć Duża, które przy wsparciu merytorycznym  Urzędu Gminy w Szumowie szczegółowo opracowały wniosek, wskazując na konieczność rozwoju infrastruktury lokalnej oraz poprawy standardu i jakości życia mieszkańców.

Panie trzymają dyplom29 czerwca 2018r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Paprotki” z Paproci Dużej, zajęły III miejsce w programie grantowym fundacji TESCO "DECYDUJESZ, POMAGAMY".  Program „Decydujesz, pomagamy” jest wspólną inicjatywą  sieci sklepów Tesco oraz Fundacji Tesco. Łączna pula grantów w programie wynosiła 1 125 000 PLN. Celem tego działania było wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.
Program skierowany był do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających w środowiskach lokalnych. Nagrodami w konkursie było 375 grantów z przeznaczeniem na realizację projektu społecznego. Wybór zwycięskich projektów odbywał się dwustopniowo: w pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokonała wyboru najciekawszych projektów, które następnie zostały poddane głosowaniu, przeprowadzonym lokalnie wśród klientów w wybranych sklepach Tesco.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 1.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków.

logo programu dobry stratOśrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo – pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Szanowni Państwo,
 
jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia  dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość. 

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez centrum Szumowa po oddaniu do użytku niedawno przebudowanej trasy S8 spowodował doszczętne zniszczenie skrzyżowania ulicy Cmentarnej z ulicą 1 Maja.


Wychodząc naprzeciw zgłaszanego przez mieszkańców problemu pogarszającego się stanu jezdni oraz związane z tym utrudnienia w ruchu, Gmina Szumowo wielokrotnie podejmowała się jej naprawy. Niestety takie „doraźne łatanie dziur”  były niewystarczające i nieskuteczne. Na zorganizowanym spotkaniu poświęconemu tej sprawie,  w którym uczestniczyli: Starosta Zambrowski, Wójt Gminy Szumowo oraz właściciel Zakładu Produkcji Kruszyw Rypińscy Sp. j. ustalono, że tylko gruntowna przebudowa tego skrzyżowania zagwarantuje  w pełni zadowalający stan tego odcinka drogi.  Efektem spotkania było zawiązanie porozumienia wskazującego, iż część drogi o łącznej powierzchni 332,30 m² w obrębie ulic Cmentarnej oraz  1 Maja zostanie wyremontowana dzięki środkom finansowym  Zakładu Produkcyjnego Kruszyw Rupińscy Sp. j. Inwestycję remontową dotyczącą  ulicy 1 Maja o łącznej powierzchni 490 m² realizuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie, natomiast odcinek skrzyżowania ulicy Cmentarnej  do bramy Cmentarza  - Gmina Szumowo.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Szumowo i okolic na spotkanie ph. „ Przywrócić historię skazaną na zapomnienie” , które odbędzie się 8 lipca 2018r. o godz. 11.00 w Sali GOK Szumowo.

Spotkanie poprowadzi p. Robert Radzik, autor i publicysta książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i północnego Mazowsza.

Podkategorie