Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na gminne eliminacje konkursu „Wygraj Szansę” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej. Eliminacje do konkursu odbędą się 14.05.2019r.
o godz. 16.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Wygraj Szansę jest konkursem organizowanym przez Dział Edukacji Dzieci i Młodzieży, Dział Muzyki i Rozrywki TV Media oraz przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

 Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ogłasza wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

 

28 kwietnia o godz. 12:00 na zielonych terenach rekreacyjnych Mini Skansenu w Szumowie na ,,Wielkim Pikniku Motoryzacyjnym’’ spotkali się miłośnicy dwóch i czterech kółek, który był jednocześnie rozpoczęciem sezonu motoryzacyjnego. Głównym organizatorem tego wydarzenia byli: Grupa WOR Team z Ostrowi Mazowieckiej oraz Grupa Youngtimer Podlasie.

UWAGA! Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, iż III Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019” zaplanowany na dzień 25 kwietnia 2019 r. z powodów niezależnych od organizatorów zostaje przełożony na inny termin, o którym wszystkich zainteresowanych powiadomimy telefonicznie.

Realizując wytyczne Wojewody Podlaskiego - Starostowie sporządzają i aktualizują listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu. Lista taka zamieszczona jest na stronie www Powiatu Zambrowskiego https://www.powiatzambrowski.com/nieodplatna-pomoc-prawna

WOR Team serdecznie zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji na ,,Wielki Piknik Motoryzacyjny - rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego klubu WOR Team’’.

Wydarzenie rozpocznie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 na zielonych terenach rekreacyjnych ,,mini skansen'' w Szumowie. 

 

 

      W dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w ramach Inicjatywy edukacyjnej pt. „Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora” w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się zajęcia, w których udział wzięło 15 seniorów, a właściwie seniorek z gminy Szumowo.
      Inicjatywa ta została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, przy  wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie.

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania Wójta Gminy Szumowo, zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szumowo.

Na wniosek Gminy Szumowo, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem w następujących kwotach:

1. Postanowienie Nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(pobierz/zobacz)

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. (pobierz/zobacz)

 

Podkategorie