Aktualności

KOMENplakatDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2018.

Podpisanie umowy z wykonawcąWiększość wiejskich remiz OSP oraz świetlic na terenie Gminy Szumowo w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w ostatnim czasie zostały przebudowywane, remontowane i wyposażane. Z pewnością mieszkańców wsi Zaręby Jartuzy cieszy fakt, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcą zadania, właścicielem firmy remontowo – budowlanej z Paproci Małej Panem Arturem Urbanikiem na rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w ich w miejscowości.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Więcej informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r

Więcej informacji

Wzorem lat ubiegłych Gmina Szumowo uruchomiła punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2018 dla rolników posiadających do 15 ha gruntów ornych.
Pomoc w wypełnianiu wniosków prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Szumowo,  pok. nr 12 (sala ślubów).
Telefon do kontaktu 86 476 80 11 lub 86 476 80 12

Wszystkim Mieszkacom i Gociom Gminy Szumowo2 1

kilka osób stojących przed domem dziecka      Dnia 28.03.2018r. wolontariusze ze szkolnego koła PCK przy Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej wraz z opiekunką p. Anną Mioduszewską udali się z wizytą do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. Celem wyjazdu było przekazanie podopiecznym z Placówki nr 4 zgromadzonych przez uczniów szkoły słodyczy w ramach akcji ,,SŁODKA WIELKANOC’’. Szkolne koło PCK  przekazało również pocztówkę  z życzeniami świątecznymi, bukiecik z kwiatkami własnoręcznie wykonany oraz grę ,,DOBBLE’’.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny Stół Wielkanocny”. Celem konkursu jest m.in. kultywowanie lokalnych tradycji oraz identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych. Uczestnikami konkursu mogą być: grupy formalne i nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia) działające na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. Zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do 04 kwietnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia poniżej.

  dzieci na skansenie 26 marca najmłodsi uczniowie Szumowa odwiedzili miejscowy skansen. Dzieci poznały przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego pochodzącego w większości z terenu pogranicza Mazowsza i Podlasia. Pierwszą atrakcją jaką zobaczyli uczniowie przedszkola był budynek chałupy mieszkalnej z ponad 100 lat w której znajduje się wiele ciekawych eksponatów. Dzieci zwiedziły  jeszcze pozostałe budynki gospodarcze takie jak kuźnia, spichlerz, pracownia tkacka, stodoła i chlewy.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają na szkolenie w dniu 9 kwietnia w godz. 10.00 -14.00, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Szkolenie adresowane jest do lokalnych animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury, świetlic i bibliotek oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu zambrowskiego.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości realizacji warsztatów oraz grantów w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Podlaski Pomost Kultury.
2) Pomost dla Niepodległej.
3) VIII Ogólnopolska Giełda Projektów.
4) Digitalizacja.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu !

Podkategorie