Aktualności

Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 roku.
W związku z organizacją sieci szpitali jednoimiennych, zakaźnych na potrzeby leczenia osób zakażonych koronawirusem - ograniczeniu ulega praca poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
Pacjenci oczekujący na wizytę pierwszorazową powinni zgłaszać się do najbliższych poradni specjalistycznych - wykaz poniżej.

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.
Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas
przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.
• Nie opuszczaj domu.

Informacja Wójta gminy Szumowo w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, apeluję o ograniczenie do minimum kontaktów i przebywanie w miejscach publicznych.
Informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będzie ograniczony dostęp do Urzędu Gminy Szumowo dla interesantów.
Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu np. zgłoszenie zgonu będą załatwiane bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu.
Zachęcam do korzystania z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych dostępnych przez platformę e-PUAP lub e-mail.

Kontakt z Urzędem Gminy Szumowo

Informujemy, ze do 31 marca 2020 wszyscy użytkownicy kotłów olejowych znajdujących się na terenie gminy Szumowo powinni zgłosić swój piec do Urzędu Skarbowego w Łomży. Więcej informacji na stronie internetowej https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podlaskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Wykaz stacji sanitarno - epidemiologicznych woj. podlaskiego wraz z telefonami kontaktowymi pod które mogą zgłaszać się obywatele z podejrzeniem koronawirusa, dostępne po godzinach pracy stacji.

Wójt Gminy Szumowo Informuję, że na terenie gminy w miejscowości Srebrna w pasie drogi gminnej są do usunięcia dwa drzewa gatunku topola oraz w miejscowości Krajewo Budził w pasie drogowym drogi gminnej są do usunięcia cztery drzewa (trzy gatunku brzoza i jedno gatunku sosna). Zainteresowanych pozyskaniem drewna proszę o składanie ofert.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktycznowychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca  z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dzisiaj, 10 marca 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się eliminacje gminne do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział 9 uczestników. Uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Srebrnej oraz Zespół Szkół w Szumowie. Każdy z uczestników musiał rozwiązać przygotowany test, składający się z 40 pytań. Na rozwiązanie testu przewidziano 60 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Komendant Gminny Waldemar Jankowski, mł. kpt. Mateusz Czarnowski, Pani Iwona Jastrzębska pracownik Urzędu Gminy w Szumowie.

W sobotę 7 marca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Obchodzony od ponad wieku Międzynarodowy Dzień Kobiet na dobre zagościł w kalendarzu dni świątecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Na spotkanie przybyło około 160 Pań, które w tym szczególnym dla nich dniu mogły w miłej i przyjemnej atmosferze spędzić czas. Do GOK-u przybył również wicemarszałek Marek Olbryś z małżonką, senator Marek Adam Komorowski oraz poseł Stefan Krajewski, którzy chcieli pokazać, że pamiętają o tym ważnym i wyjątkowym dla kobiet dniu.

Spotkanie rozpoczęli Panowie, składając wszystkim Paniom serdeczne życzenia. Każda z Pań obdarowana została piękną różą i czekoladkami. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Mateusza Kurkowskiego z zespołem „ The best of Saxophone”. Na koniec spotkania odbyło się oficjalne pożegnanie dotychczasowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie Pana Sławomira Śledziewskiego.

Podkategorie