Aktualności

Zdjęcie niedopałków papierosów.

TYTOŃ ZAGRAŻA NAM WSZYSTKIM.

Tytoń - zagrożenie dla rozwoju !

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Zdjęcie kolarzy biorących udział w wyścigu.Burmistrz Czyżewa, Mazovia Team, Klub Kolarski Legia 1928 zapraszają

4 czerwca 2017 na zawody Legia MTB Maraton.

Regulamin, druk zgłoszenia, mapka trasy i rejestracja na stronie:

www.legia-mtbmaraton.pl

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.

W związku z powyższym przyjmujemy oferty na usługę ochrony imprezy masowej.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
I. Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ul. XXX-lecia 2 18-305 Szumowo NIP 723-15-72-220
II. Przedmiot oferty

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej.
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.
W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
W załączeniu:

Zdjęcie rolki do aparatu fotograficznego.

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
HISTORIA MOJEJ RODZINY ZAMKNIĘTA W FOTOGRAFII

 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkołą Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

 

 

 Cele konkursu:
1.Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego.
2.Poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny - z perspektywy losów rodziny.
3.Rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, z których wywodzą się ich rodzice i dziadkowie.
4.Zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

zdjęcie plakatu na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Szumowo zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo od czerwca do 30 września 2017 r.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

 

Zdjęcie na którym policja zatrzymuje sprawców pobicia.

Zambrowscy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy w miniony piątek dokonali pobicia 26-latka. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem.

 

 

 

Zdjęcie liter z alfabetu polskiego.W  konkursie wzięło udział:
w kategorii klas I –VI szkół podstawowych - 21 uczniów,
w kategorii klas I–III gimnazjum - 20 uczniów,
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i dorośli 2 osoby.

 

 

Inicjatywa Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej została zgłoszona do konkursu grantowego Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”. 
Celem konkursu jest wspieranie różnorodnych lokalnych inicjatyw społecznych.
Na zgłoszone inicjatywy głosować można od 22 maja do 11 czerwca 2017 roku poprzez stronę http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1282.html.
Zachęcamy do oddania głosu. 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Szumowo na ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA Związku Piłsudczyków RP Szumowo. Powstająca organizacja pożytku publicznego skupiać będzie przedstawicieli rożnych dziedzin działalności organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych oraz chętnych mieszkańców gminy Szumowo do społecznego działania i uczestniczenia w rożnego rodzaju przedsięwzięciach, których organizatorem będzie stowarzyszenie. Celem działania Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i zachowanie w pamięci tradycji narodowej ze szczególnym naciskiem na propagowanie historii gminy Szumowo.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2017r. (sobota) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie - sala konferencyjna. Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.