Poniżej treść ogłoszenia o organizowanym naborze wniosków Nr 3/2017 na operacje z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 Treść ogłoszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje o zbliżającym się Światowym Dniu Walki z Rakiem, który obchodzony jest co roku 4 lutego.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem Polskiej Unii Onkologii organizuje akcję „Dnia Drzwi Otwartych” – 4 lutego 2017 roku.
Zbliżający się 17. Światowy Dzień Walki z Rakiem jest dobrą okazją do rozpropagowania w społeczeństwie informacji na temat chorób nowotworowych i zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywania czujności onkologicznej i uczestniczenia w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osoby, które:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo, dotyczące tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które odbędzie się świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. XXX-lecia 2 w Szumowie 16 lutego 2016 roku w godz. 13.00 -15.00

Plan spotkania:

13:00 - Przywitanie gości
13:05 - Wprowadzenie do spotkania przez Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:15 - Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:25 - Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo
13:45 - Konsultacje społeczne
14:50 - Podsumowanie spotkania

zdjęcie z pucharamiOchotnicza Straż Pożarna w Szumowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają druhów i druhny z jednostek działających w powiecie zambrowskim na rozgrywki sportowe strażaków.

Rozgrywki sportowe strażaków z powiatu zambrowskiego odbędą się 28 lutego 2016r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie. Początek rozgrywek o godz. 1000.

W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny złożone jedynie z osób związanych ze strażą pożarną - członków PSP, OSP, MDP itd. Drużyny nie mogą być większe niż 7 osób. W skład mogą wchodzić kobiety i mężczyźni. Jedna drużyna może składać się z dwóch lub więcej jednostek. Istnieje również możliwość zgłoszenia jednej drużyny z terenu całej gminy.

 

Komisja Likwidacyjna Zambrowskiego Zwiazku Gmin z siedzibą w Zambrowie ul. Fabryczna 3 informuje, że uchwałą nr 7/I/15 Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin z dnia 26 stycznia 2015 roku postanowion o likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Wzywa się wierzycieli Zambrowskiego Związku Gmin do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

W związku z realizacją projektu pt. " Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że aktualnie trwa rekrutacja na nieodpłatne szkolenia ECDL e-Citizen adresowane do osób 45+ rozpoczynających przygodę z komputerem.

Szczegółowe informacje dot. szkoleń znajdują się na stronie internetowej: www.sspw.wrotapodlasia.pl